Capitolul 35

Triumful Ierusalímului

1 Să tresalte de bucurie pustiul şi pământul uscat; să se veselească stepa şi să înflorească precum trandafirul.

2 Va înflori şi se va veseli cu bucurie şi strigăt; i se vor da gloria Libánului, măreţia Carmélului şi a Şarónului. Vor vedea gloria Domnului, măreţia Dumnezeului nostru.

3 „Întăriţi mâinile slăbite şi îndreptaţi genunchii care se clatină!

4 Spuneţi celor slabi de inimă: Fiţi tari şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru! Vine răzbunarea, răsplata lui Dumnezeu! El vine şi vă va mântui”.

5 Atunci se vor deschide ochii orbilor şi urechile surzilor se vor destupa.

6 Atunci şchiopul va sări ca un cerb şi limba celui mut va striga de bucurie. Căci vor ţâşni ape în pustiu şi râuri, în stepă.

7 Ţinutul uscat va deveni un lac, iar pământul, însetat; în cuibul unde se adăpostea şacalul, va fi stuf şi papură.

8 Acolo va fi o stradă şi un drum, iar drumul se va numi „Drumul cel Sfânt”: cei impuri nu-l vor străbate, ci va fi un drum pe care [Domnul] va merge, iar nebunul nu se va rătăci.

9 Acolo nu va fi niciun leu şi nici vreun animal feroce: [niciunul] nu va urca şi nu se va găsi acolo. Doar cei răscumpăraţi vor merge.

10 Cei eliberaţi de Domnul se vor întoarce şi vor veni în Sión cu strigăte de bucurie. O veselie fără de sfârşit [va coborî] asupra lor, bucuria şi veselia îi vor urma, iar amărăciunea şi suspinul se vor îndepărta.