Capitolul 36

APENDICE

Invazia lui Senaheríb

1 În al paisprezecelea an al regelui Ezechía, Senaheríb, regele Asíriei, a urcat împotriva tuturor cetăţilor fortificate ale lui Iúda şi le-a luat. 2 Regele Asíriei l-a trimis pe Rab-Şaché din Láchiş la Ierusalím, la regele Ezechía, cu o armată puternică. Rab-Şaché s-a oprit la canalul de apă al cisternei superioare, pe drumul spre Ogorul Înălbitorului. 3 Atunci au ieşit la el Eliachím, fiul lui Hilchía, [responsabilul] peste casa [regală], Şébna, scribul, şi Ióah, fiul lui Asáf, cronicarul. 4 Rab-Şaché le-a zis: „Spuneţi-i lui Ezechía: «Aşa vorbeşte regele cel mare, regele Asíriei: ‹Ce este încrederea aceasta în care te-ai încrezut?›. 5 Eu îţi spun că acestea sunt vorbe goale: pentru război e nevoie de plan şi putere. În cine ţi-ai pus dar încrederea că te-ai revoltat împotriva mea? 6 Iată, te-ai încrezut în Egipt, toiagul acela de trestie frântă în care, dacă cineva se sprijină, îşi înţeapă mâna şi i-o străpunge! Aşa este Faraón, regele Egiptului, pentru toţi cei care se încred în el. 7 Dar poate îmi vei spune: ‹În Domnul Dumnezeul nostru ne-am pus încrederea›. Dar nu este el acela ale cărui înălţimi şi altare le-a îndepărtat Ezechía, spunându-le lui Iúda şi Ierusalímului: ‹Înaintea acestui altar să vă prosternaţi!›? 8 Acum fă o înţelegere cu stăpânul meu, regele Asíriei, şi-ţi voi da două mii de cai dacă vei putea găsi călăreţi ca să-i pui pe ei! 9 Cum poţi tu să-ţi întorci faţa dinaintea unei singure căpetenii dintre cei mai mici slujitori ai stăpânului meu? Iar tu îţi pui încrederea în Egipt pentru care şi călăreţi! 10 Oare fără Domnul am venit eu împotriva acestei ţări ca s-o nimicesc? Domnul mi-a spus: ‹Mergi împotriva acestei ţări şi nimiceşte-o!› »”.

11 Eliachím, Şébna şi Ióah i-au zis lui Rab-Şaché: „Vorbeşte-le slujitorilor tăi în aramaică, pentru că o înţelegem, şi nu le vorbi în iudaică în auzul poporului care este pe zid!”. 12 Rab-Şaché le-a răspuns: „Oare stăpânului tău şi ţie m-a trimis stăpânul meu să spun cuvintele acestea? Oare nu bărbaţilor care stau pe zid ca să-şi mănânce excrementele şi să-şi bea urina împreună cu voi?”.

13 Apoi, Rab-Şaché a stat [în picioare] şi a zis cu glas puternic în iudaică: „Ascultaţi cuvintele regelui celui mare, regele Asíriei: 14 Aşa vorbeşte regele: «Să nu vă înşele Ezechía, pentru că nu va putea să vă scape! 15 Să nu vă facă să vă puneţi încrederea în Domnul, zicând: ‹Domnul ne va elibra şi nu va da cetatea aceasta în mâna regelui Asíriei›!». 16 Nu-l ascultaţi pe Ezechía! Căci aşa vorbeşte regele Asíriei: «Faceţi înţelegere cu mine şi ieşiţi la mine: va mânca fiecare din via lui şi din smochinul lui şi fiecare va bea apă din fântâna lui 17 până voi veni şi vă voi lua într-o ţară ca ţara voastră, o ţară cu grâu şi must, o ţară cu pâine şi vii. 18 Să nu vă amăgească Ezechía, zicând: ‹Domnul ne va elibera›. Oare a eliberat vreunul dintre zeii neamurilor ţara lui din mâna regelui Asíriei? 19 Unde sunt zeii din Hamát sau din Arpád? Unde sunt zeii din Sefarváim? Cine a salvat Samaría din mâna mea? 20 Care dintre toţi zeii acestor ţări a salvat ţara lor din mâna mea, în aşa fel încât Domnul să salveze Ierusalímul din mâna mea?»”.

21 [Eliachím, Şébna şi Ióah] au tăcut şi nu i-au răspuns niciun cuvânt, pentru că porunca regelui era: „Nu răspundeţi!”. 22 Apoi, Eliachím, fiul lui Hilchía, [responsabilul] peste casa [regală], Şébna, scribul, şi Ióah, fiul lui Asáf, cronicarul, au venit la Ezechía cu hainele sfâşiate şi i-au adus la cunoştinţă cuvintele lui Rab-Şaché.