Capitolul 43

Dumnezeu, protectorul şi eliberatorul lui Israél

1 Acum, aşa vorbeşte Domnul, cel care te-a creat, Iacób, cel care te-a plăsmuit, Israél: „Nu te teme, pentru că eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume, al meu eşti tu.

2 Când vei trece prin ape, eu voi fi cu tine, prin râuri, ele nu te vor înghiţi; când vei merge prin foc, nu vei fi ars şi flacăra nu te va mistui.

3 Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israél, mântuitorul tău. Am dat Egiptul pentru răscumpărarea ta, Cuş şi Séba, în locul tău.

4 Pentru că eşti preţios în ochii mei, vrednic de cinste şi eu pe tine te iubesc: dau oameni în locul tău şi popoare, în locul sufletului tău.

5 Nu te teme, căci eu sunt cu tine! De la răsărit voi face să vină seminţia ta şi de la apus te voi aduna.

6 Voi spune nordului: «Dă!», şi sudului: «Nu-i opri!». Faceţi-i pe fiii mei să vină de departe şi pe fiicele mele, de la marginile pământului!

7 Pe toţi cei care sunt chemaţi cu numele meu, i-am creat, i-am plăsmuit şi i-am făcut spre gloria mea”.

Domnul este unicul Dumnezeu

8 „Faceţi să iasă poporul orb, dar care are ochi, cel surd, dar care are urechi!

9 Toate neamurile să se adune împreună şi să se strângă popoarele! Cine dintre ele poate spune acestea sau cele de la început să ni le facă auzite? Să pună martori şi să facă judecată, să asculte şi să spună: «E adevărat!».

10 Voi sunteţi martorii mei – oracolul Domnului – şi l-am ales pe slujitorul meu ca să mă cunoaşteţi şi să credeţi în mine, să pricepeţi că Eu Sunt; înaintea mea nu a mai fost plăsmuit niciun dumnezeu şi după mine nu va mai fi.

11 Eu, eu sunt Domnul şi în afară de mine nu este mântuitor.

12 Eu am făcut cunoscut, eu am mântuit şi eu am făcut să se audă şi nu este străin între voi. Voi sunteţi martorii mei – oracolul Domnului – şi eu sunt Dumnezeu.

13 Dintotdeauna, Eu Sunt şi nu este nimeni care să elibereze din mâna mea. Cine poate să schimbe ceea ce eu fac?”.

Împotriva Babilónului

14 Aşa vorbeşte Domnul, răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israél: „Pentru voi am trimis în Babilón şi i-am făcut să coboare pe toţi ca fugari, chiar şi pe caldeeni, al căror strigăt se aude în corăbii.

15 Eu sunt Cel sfânt al vostru, Creatorul lui Israél, regele vostru.

Minunile noului exod

16 Eu sunt Domnul care stabileşte un drum în mare şi o cărare în ape puternice, 17 care scoate carul şi călăreţul, armata şi pe cei tari, ei zac împreună şi nu se vor ridica; au trecut, s-au stins ca fitilul.

18 Nu vă mai amintiţi de cele dinainte şi nu vă mai gândiţi la cele din vechime!

19 Iată, eu fac un lucru nou: încolţeşte, nu-l recunoaşteţi? Voi stabili un drum în pustiu şi râuri în ţinutul uscat.

20 Mă vor glorifica animalele câmpului, şacalii şi puii de struţ, pentru că voi da apă în pustiu, râuri, în ţinutul uscat, ca să dau de băut poporului meu, alesului meu.

21 Acest popor pe care l-am plăsmuit va vesti lauda mea.

Nerecunoştinţa Israélului

22 Dar tu, Iacób, nu m-ai invocat, pentru că te-ai săturat de mine, Israél!

23 Nu mi-ai adus oi pentru arderea ta de tot şi nu m-ai cinstit prin jertfele tale; nu te-am împovărat cu ofrande şi nu te-am obosit cu incens.

24 Nu ai cumpărat pentru mine mirodenii şi nu m-ai îndestulat cu grăsimea jertfelor tale. Ci tu m-ai împovărat cu păcatele tale şi m-ai obosit cu nelegiuirile tale.

25 Eu, eu sunt cel care şterg greşelile tale de dragul meu şi de păcatele tale nu-mi voi mai aduce aminte.

26 Adu-mi aminte tu ca să judecăm împreună! Povesteşte tu ca să te îndreptăţeşti!

27 Tatăl tău a păcătuit cel dintâi şi mijlocitorii tăi s-au răzvrătit împotriva mea.

28 I-am considerat profanaţi pe conducătorii sanctuarului, îl voi da nimicirii pe Iacób şi-l voi face de ocară pe Israél”.