Capitolul 14

VI. VICTORIA

Strategia militară a Iudítei

1 Iudíta le-a spus: „Ascultaţi-mă, fraţilor! Luaţi capul acesta şi agăţaţi-l de creasta zidului vostru! 2 Când se vor ridica zorile şi soarele va răsări deasupra pământului, fiecare bărbat puternic să-şi ia armele sale de luptă, stabiliţi o căpetenie peste ei ca şi cum aţi coborî în câmpie spre prima strajă a fiilor asiriénilor, dar nu coborâţi! 3 Ei vor lua toate armele, vor merge în tabăra lor, le vor trezi pe căpeteniile armatei asiriénilor şi vor alerga împreună spre cortul lui Holoférn, dar nu îl vor găsi; va cădea asupra lor groaza şi vor fugi din faţa voastră. 4 Urmăriţi-i voi şi toţi cei care locuiesc în tot ţinutul muntos al lui Israél şi întindeţi-i [la pământ] pe toate drumurile lor!

Convertirea lui Ahiór

5 Înainte de a face acestea, chemaţi-l la mine pe Ahiór din Amón ca, văzând, să-l recunoască pe cel care a dispreţuit casa lui Israél şi care l-a trimis la noi spre moarte!”. 6 L-au chemat pe Ahiór din casa lui Ozía. Când a venit şi a văzut capul lui Holoférn în mâna unui bărbat din adunarea poporului, a căzut cu faţa [la pământ] şi şi-a pierdut suflarea. 7 Când l-au ridicat, a căzut la picioarele Iudítei, s-a prosternat înaintea ei şi a zis: „Binecuvântată eşti tu între toate corturile lui Iúda şi între toate popoarele care, auzind de numele tău, se vor cutremura!

8 Povesteşte-mi ce ai făcut în zilele acestea!”. Şi Iudíta i-a povestit în mijlocul întregului popor toate cele pe care le făcuse din ziua când a ieşit şi până [în momentul] când le vorbea. 9 Când a terminat de vorbit, poporul a strigat cu glas puternic şi a înălţat strigăte de bucurie în cetatea lor. 10 Văzând Ahiór toate câte le făcuse Dumnezeul lui Israél, a crezut cu putere în Dumnezeu, a fost tăiat împrejur şi a fost adăugat la casa lui Israél până în ziua aceasta.

Deruta asiriénilor

11 Când s-au ridicat zorile, au atârnat capul lui Holoférn de zidul lor. Fiecare bărbat şi-a luat armele sale şi au ieşit în grupuri pe trecătorile muntelui. 12 Fiii asiriénilor, când i-au văzut, au trimis după conducătorii lor. Aceştia au mers la căpeteniile şi la comandanţii peste o mie şi la toţi principii lor. 13 Au mers la cortul lui Holoférn şi i-au zis celui care era [responsabil] peste toate ale sale: „Trezeşte-l pe stăpânul nostru, căci sclavii au îndrăznit să coboare împotriva noastră la luptă ca să fie nimiciţi până la capăt!”. 14 Bagóas a intrat şi a bătut din palme în curtea cortului, căci bănuia că doarme cu Iudíta. 15 Pentru că nu se auzea nimeni, a pătruns şi a intrat în camera de dormit şi l-a găsit întins, mort pe prag, iar capul lui fusese luat de la el. 16 Atunci a strigat cu glas puternic, cu plânset şi cu jale şi cu strigăt puternic şi şi-a sfâşiat hainele. 17 A mers la cortul unde fusese adăpostită Iudíta, dar nu a găsit-o. Atunci s-a năpustit în mijlocul poporului şi a strigat: 18 „Sclavii au fost vicleni! O singură femeie a evreilor a făcut de ruşine casa regelui Nabucodonosór, căci iată-l pe Holoférn la pământ şi capul lui nu mai este!”. 19 Când au auzit aceste cuvinte căpeteniile armatei asiriénilor, şi-au sfâşiat hainele şi sufletul lor s-a tulburat foarte mult, iar strigătul şi ţipătul lor foarte puternic s-a ridicat în mijlocul taberei.