Capitolul 2

Campania occidentală

1 În anul al optsprezecelea, în ziua a douăzeci şi doua a lunii întâi, s-a răspândit vestea în casa regelui Nabucodonosór, regele asiriénilor, că se va răzbuna pe tot pământul, după cum a spus. 2 I-a chemat la sine pe toţi slujitorii lui şi pe toate căpeteniile lui şi le-a dezvăluit secretul voinţei lui şi a decis cu gura lui toate relele pământului. 3 Ei au decis să-i distrugă pe toţi cei care nu au urmat cuvântul gurii sale.

4 Când şi-a terminat sfatul, Nabucodonosór, regele asiriénilor, l-a chemat pe Holoférn, căpetenia armatei lui, cel care era al doilea după el, şi i-a zis: 5 „Acum, aşa spune regele cel mare, stăpânul întregului pământ: «Iată, ieşi de la faţa mea şi ia cu tine oameni încrezători în puterile lor – până la o mie două sute de pedestraşi – şi o mulţime de cavalerie cu douăsprezece mii de călăreţi! 6 Mergi împotriva întregului pământ care este spre vest, pentru că nu au ascultat de cuvântul gurii mele! 7 Spune-le să pregătească pământ şi apă, căci, în furia mea, voi ieşi împotriva lor şi voi acoperi tot pământul sub picioarele armatei mele şi-i voi da pe ei prăzii! 8 Răniţii lor vor umple văile, toţi torenţii şi râurile lor se vor umple până la revărsare de morţii lor. 9 Pe captivii lor îi voi duce în cele mai îndepărtate colţuri ale întregului pământ. 10 Mergi şi capturează tot ţinutul lor! Ți se vor preda şi îi vei păstra pentru mine pentru ziua pedepsirii lor. 11 Pe cei care nu vor asculta, ochiul tău să nu-i cruţe, ci să-i dea la moarte şi jaf pe tot pământul! 12 Viu sunt eu şi puterea regatului meu: am spus şi voi face acestea cu mâna mea. 13 Tu să nu încalci niciunul dintre cuvintele stăpânului tău, ci să le împlineşti după cum ţi-am poruncit şi nu întârzia să le faci!»”.

14 Holoférn a ieşit de la faţa stăpânului său şi i-a chemat pe toţi principii, căpeteniile şi comandanţii armatei asiriene. 15 I-a numărat pe bărbaţii aleşi pentru luptă, după cum i-a poruncit stăpânul său: până la o sută douăzeci de mii şi douăsprezece mii de arcaşi călare. 16 I-a aşezat după cum se ordonează o mulţime pentru război. 17 A luat cămile, măgari şi catâri pentru bagajele lor – o mulţime foarte mare –, oi, boi şi capre – care nu aveau număr – pentru pregătirea lor. 18 A luat multe provizii pentru fiecare om şi foarte mult aur şi argint din casa regelui.

19 Apoi au ieşit el şi toată armata lui în marş ca să meargă înaintea regelui Nabucodonosór şi să acopere toată suprafaţa pământului care este spre vest cu carele, cu cavaleria şi cu pedestraşii lor aleşi. 20 A ieşit o mulţime amestecată ca lăcustele şi ca nisipul pământului pentru că era fără număr mulţimea lor.

Capitularea popoarelor

21 Au plecat din Niníve cale de trei zile către câmpia Bectilét şi de la Bectilét şi-au fixat tabăra aproape de muntele din stânga Cilíciei de Sus. 22 Apoi a luat toată armata, pedestraşii, cavaleria şi carele lui şi a plecat de acolo în ţinutul muntos. 23 A prădat [ţinuturile] Fud şi Lud, pe toţi fiii lui Rasís şi pe fiii lui Ismaél, care erau în faţa pustiului, spre sud de Heleón. 24 A trecut Eufrátul, a străbătut Mesopotámia şi a distrus toate cetăţile şi înălţimile până la torentul Abróna, până a ajuns la mare. 25 A luat în stăpânire ţinuturile Cilíciei, i-a nimicit pe toţi cei care i se împotriveau şi a ajuns până la hotarele dinspre sud ale lui Iafét, în faţa Arábiei. 26 I-a înconjurat pe toţi fiii lui Madián, le-a ars corturile şi le-a jefuit staulele. 27 A coborât în câmpia Damáscului în zilele secerişului grânelor. A dat foc tuturor ogoarelor şi a nimicit turmele şi cirezile; a prădat cetăţile lor, le-a devastat câmpiile şi i-a trecut pe toţi tinerii lor prin ascuţişul sabiei. 28 A căzut spaima şi groaza peste cei care locuiesc pe ţărmul mării care este în Sidón şi în Tir, peste cei care locuiesc în Sur şi Ochína şi peste toţi locuitorii din Iémna, iar cei care locuiesc în Azót şi în Aşchelón s-au înspăimântat foarte mult.