Capitolul 10

JUDECĂTORII MICI

Tóla

1 După Abimélec, s-a ridicat Tóla, fiul lui Púa, fiul lui Dodó, bărbat din Isahár, ca să-l elibereze pe Israél; locuia la Şamír, în muntele lui Efraím. 2 Tóla a fost judecător în Israél douăzeci şi trei de ani; apoi a murit şi a fost îngropat la Şamír.

Iaír

3 După el s-a ridicat Iaír din Galaád, care a fost judecător în Israél douăzeci şi doi de ani. 4 El avea treizeci de fii care călăreau pe treizeci de măgăruşi şi aveau treizeci de cetăţi numite până astăzi „Satele lui Iaír”, în ţinutul Galaád. 5 Iaír a murit şi a fost îngropat la Hamón.

IÉFTE ŞI ALŢI JUDECĂTORI

Atacul fiilor lui Amón împotriva Israélului

6 Fiii lui Israél au continuat să facă ceea ce este rău în ochii Domnului; i-au slujit pe Baáli şi pe Astárte, pe dumnezeii lui Arám, pe dumnezeii din Sidón, pe dumnezeii din Moáb, pe dumnezeii filisténilor: l-au părăsit pe Domnul şi nu i-au slujit. 7 Mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Israél şi i-a dat în mâinile filisténilor şi în mâinile fiilor lui Amón. 8 Ei i-au asuprit şi i-au oprimat pe fiii lui Israél în acea perioadă timp de optsprezece ani, pe toţi fiii lui Israél care erau dincolo de Iordán, în ţara amoréilor, în Galaád. 9 Fiii lui Amón au trecut Iordánul ca să se bată şi împotriva lui Iúda, împotriva lui Beniamín şi împotriva casei lui Efraím. Şi Israél era foarte strâmtorat. 10 Fiii lui Israél au strigat către Domnul: „Am păcătuit împotriva ta, căci l-am părăsit pe Dumnezeul nostru şi i-am slujit pe Baáli”. 11 Domnul le-a zis fiilor lui Israél: „Oare nu eu [v-am eliberat] de egipténi, de amoréi, de fiii lui Amón şi de filisténi? 12 Iar când v-au oprimat sidoniénii, [fiii] lui Amaléc şi cei ai lui Maón, aţi strigat către mine şi v-am eliberat din mâna lor. 13 Dar voi m-aţi părăsit şi aţi slujit altor dumnezei. De aceea nu voi mai continua să vă eliberez. 14 Mergeţi şi strigaţi către dumnezeii pe care i-aţi ales; ei să vă elibereze în timpul strâmtorării voastre!”. 15 Fiii lui Israél i-au zis Domnului: „Am păcătuit, fă cu noi ceea ce-ţi place! Dar salvează-ne astăzi!”. 16 I-au îndepărtat pe dumnezeii străini din mijlocul lor şi i-au slujit Domnului, căruia i-a fost milă de suferinţa lui Israél.

17 Fiii lui Amón s-au adunat şi şi-au fixat tabăra la Galaád, iar fiii lui Israél s-au adunat şi şi-au fixat tabăra la Míţpa. 18 Poporul şi căpeteniile din Galaád şi-au zis unul altuia: „Cel care va începe să lupte împotriva fiilor lui Amón va deveni căpetenia tuturor locuitorilor din Galaád”.