Capitolul 14

Căsătoria lui Samsón

1 Samsón a coborât la Timná şi a văzut la Timná o femeie dintre fetele filisténilor. 2 S-a întors, a spus tatălui său şi mamei sale: „Am văzut la Timná o femeie dintre fetele filisténilor; luaţi-mi-o acum de soţie!”. 3 Tatăl şi mama lui i-au zis: „Oare nu este nicio femeie între fetele fraţilor tăi şi în tot poporul nostru, că te duci să-ţi iei soţie de la filisténii necircumcişi?”. Samsón i-a zis tatălui său: „Pe aceasta ia-mi-o, căci ea îmi place!”. 4 Tatăl său şi mama sa nu ştiau că era de la Domnul [lucrul acesta]. Căci Samsón căuta o ocazie împotriva filisténilor. În acel timp, filisténii stăpâneau peste Israél.

5 Samsón a coborât cu tatăl său şi cu mama sa la Timná. Când au ajuns la viile din Timná, iată, era un leu tânăr care răgea înaintea lui. 6 Duhul Domnului a coborât peste Samsón; şi el a sfâşiat leul cum se sfâşie un ied, fără să aibă ceva în mână. N-a spus nici tatălui său şi nici mamei sale ce făcuse. 7 A coborât şi a vorbit cu femeia şi ea i-a plăcut lui Samsón. 8 După ceva timp, s-a întors la Timná ca s-o ia şi s-a abătut să vadă cadavrul leului. Şi iată că în carcasa leului era un roi de albine şi miere. 9 A scurs [miere] în palma sa în timp ce mergea şi a mâncat. A venit la tatăl său şi la mama sa, le-a dat şi lor şi au mâncat. Dar nu le-a spus că scursese mierea din carcasa leului.

Ghicitoarea lui Samsón

10 Tatăl lui a coborât la femeie şi acolo Samsón a făcut un ospăţ, căci aşa făceau tinerii. 11 Când l-au văzut, au luat treizeci de prieteni. Şi au stat cu el. 12 Samsón le-a zis: „Am să vă spun o ghicitoare. Dacă mi-o veţi ghici în cele şapte zile ale ospăţului şi dacă o veţi explica, vă voi da treizeci de tunici şi treizeci de haine de schimb. 13 Dar dacă nu o veţi ghici, să-mi daţi voi treizeci de tunici şi treizeci de haine de schimb!”. Ei i-au zis: „Spune-ne ghicitoarea ta ca s-o auzim!”. 14 El le -a zis:

„Din cel care mănâncă a ieşit ce se mănâncă,

şi din cel tare a ieşit dulceaţă!”.

Timp de trei zile n-au putut dezlega ghicitoarea.

15 În ziua a şaptea, i-au zis soţiei lui Samsón: „Ispiteşte-l pe soţul tău să ne dezlege ghicitoarea; altfel, îţi vom da foc ţie şi casei tatălui tău. Oare ne-aţi adunat aici ca să ne jefuiţi?”. 16 Soţia lui Samsón a început să plângă înaintea lui şi zicea: „Tu mă urăşti şi nu mă iubeşti; ai spus o ghicitoare fiilor poporului meu şi nu mi-ai explicat-o!”. El i-a răspuns: „N-am dezlegat-o tatălui meu, nici mamei mele, şi să ţi-o explic ţie?”. 17 Ea a plâns lângă el tot timpul celor şapte zile cât a ţinut ospățul; şi în ziua a şaptea i-a dezlegat-o, căci îl tortura. Iar ea a explicat ghicitoarea fiilor poporului ei.

18 Oamenii din cetate i-au zis lui Samsón în ziua a şaptea, înainte de apusul soarelui:

„Ce este mai dulce decât mierea

şi ce este mai tare decât leul?”.

Iar el le-a zis:

„Dacă nu aţi fi arat cu juncana mea,

nu aţi fi dezlegat ghicitoarea mea!”.

19 Duhul Domnului a venit peste el şi el a coborât la Aşchelón. Acolo a lovit treizeci de oameni, le-a luat hainele şi a dat hainele de schimb celor care dezlegaseră ghicitoarea. S-a aprins de mânie şi a urcat la casa tatălui său. 20 Iar soţia lui a fost dată unuia dintre prietenii lui.