Capitolul 15

Samsón dă foc câmpiilor filisténilor

1 După ceva timp, pe vremea seceratului grâului, Samsón s-a dus să-şi vadă soţia şi [i-a dus] un ied. El a zis: „Vreau să intru la soţia mea, în camera ei”. Dar tatăl ei nu i-a permis. 2 Tatăl ei a zis: „Mi-am zis că o urăşti şi am dat-o prietenului tău. Oare sora ei mai mică nu este mai frumoasă decât ea? Ia-o pentru tine în locul ei!”. 3 Samsón le-a zis: „De data aceasta sunt nevinovat faţă de filisténi dacă le voi face rău”. 4 Samsón a plecat. A prins trei sute de vulpi şi a luat făclii; a legat vulpile coadă la coadă şi a pus câte o făclie între cele două cozi, la mijloc. 5 A aprins făcliile, a dat drumul [vulpilor] în lanurile filisténilor şi a aprins atât snopii, cât şi grâul [nesecerat] şi grădinile de măslini.

6 Filistenii au zis: „Cine a făcut lucrul acesta?”. Le-au răspuns: „Samsón, ginerele celui din Timná, pentru că i-a luat soţia şi a dat-o prietenului lui”. Filistenii au mers şi i-au ars pe ea şi pe tatăl ei. 7 Samsón le-a zis: „Pentru că aţi făcut aceasta, mă voi răzbuna pe voi şi apoi voi înceta”. 8 I-a bătut la picioare şi la coapse, provocându-le o mare înfrângere. Apoi a coborât şi a locuit în crăpătura stâncii de la Etám.

Falca de măgar

9 Filistenii au urcat, şi-au fixat tabăra în Iúda şi s-au răspândit până la Léhi.

10 Oamenii din Iúda le-au zis: „Pentru ce aţi urcat împotriva noastră?”. Ei le-au răspuns: „Am urcat să-l legăm pe Samsón şi să-i facem aşa cum ne-a făcut el nouă”. 11 Au coborât trei mii de bărbaţi din Iúda la crăpătura stâncii de la Etám şi i-au zis lui Samsón: „Oare nu ştii că filisténii stăpânesc peste noi? Ce ne-ai făcut?”. El le-a răspuns: „Aşa cum mi-au făcut ei, aşa le-am făcut şi eu”. 12 Ei i-au zis: „Noi am coborât să te legăm şi să te dăm în mâna filisténilor”. Samsón le-a zis: „Juraţi-mi că nu mă veţi omorî!”. 13 Ei i-au răspuns: „Nu! Vrem numai să te legăm şi să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorî”. L-au legat cu două funii noi şi l-au scos din crăpătura [stâncii].

14 Când a ajuns la Léhi, filisténii au ieşit cu strigăte în întâmpinarea lui. Duhul Domnului a venit peste el: funiile care erau pe braţele lui s-au distrus ca inul care este ars în foc, iar legăturile de pe mâinile lui s-au desfăcut. 15 A găsit o falcă de măgar proaspătă, a întins mâna, a luat-o şi a ucis cu ea o mie de oameni. 16 Samsón a zis:

„Cu o falcă de măgar,

o grămadă, două grămezi;

cu o falcă de măgar

am ucis o mie de oameni”.

17 Când a terminat de vorbit, a aruncat falca din mână. Şi a numit locul acela Rámat-Léhi. 18 Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul: „Tu ai adus această mare eliberare prin mâna slujitorului tău. Acum să mor de sete şi să cad în mâna celor necircumcişi?”. 19 Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii care este în Léhi şi a ieşit apă din ea. [Samsón] a băut, i-a revenit suflarea şi s-a înviorat. I-a dat numele En-Hacóre, care este la Léhi până în ziua de azi. 20 [Samsón] a fost timp de douăzeci de ani judecător în Israél, pe vremea filisténilor.