Capitolul 19

TRIBUL LUI BENIAMÍN

Crima de la Ghibéea

1 Pe vremea când nu era rege în Israél, un levít care locuia ca străin la marginea muntelui lui Efraím şi-a luat o femeie ca şi concubină din Betleémul lui Iúda. 2 Concubina i-a fost infidelă şi a plecat de la el la casa tatălui ei, în Betleémul lui Iúda, şi a rămas acolo timp de patru luni. 3 Bărbatul ei s-a ridicat şi s-a dus la ea ca să-i vorbească la inimă şi s-o aducă înapoi. Avea cu el un slujitor şi o pereche de măgari. Ea l-a adus în casa tatălui ei, iar când tatăl tinerei l-a văzut, s-a bucurat la vederea lui. 4 Socrul său, tatăl acelei tinere, l-a ţinut la el timp de trei zile. Au mâncat şi au băut şi au înnoptat acolo. 5 A patra zi, s-au sculat dimineaţa şi s-au ridicat ca să plece. Dar tatăl tinerei i-a zis ginerelui său: „Întăreşte-ţi inima cu o bucată de pâine şi apoi veţi pleca!”. 6 Au şezut, au mâncat amândoi. Apoi tatăl tinerei i-a zis bărbatului: „Te rog, rămâi aici peste noapte şi înveseleşte-ţi inima!”. 7 Bărbatul s-a ridicat să plece; dar socrul a insistat şi el a rămas şi a înnoptat acolo. 8 În ziua a cincea, s-a sculat dimineața ca să plece. Tatăl tinerei i-a zis: „Întăreşte-ţi, te rog, inima şi rămâi până la căderea serii!”. Şi au mâncat amândoi. 9 Bărbatul s-a ridicat să plece cu concubina şi cu slujitorul lui; dar socrul lui, tatăl tinerei, i-a zis: „Iată, ziua se lasă spre seară: rămâi peste noapte, căci ziua se sfârşeşte; înnoptează aici şi înveseleşte-ţi inima! Mâine vă veţi scula ca să plecaţi la drum şi vei merge la cortul tău”. 10 Bărbatul n-a vrut să mai rămână peste noapte, ci s-a ridicat şi a plecat. A ajuns până aproape de Iebús, adică Ierusalím, cu cei doi măgari înşeuaţi şi cu concubina lui.

11 Când s-au apropiat de Iebús, ziua era de mult trecută. Slujitorul i-a zis stăpânului său: „Să ne îndreptăm către această cetate a iebuséilor şi să înnoptăm în ea!”. 12 Stăpânul său i-a răspuns: „Nu putem să intrăm într-o cetate străină, care nu este a fiilor lui Israél. Să trecem spre Ghibéea!”. 13 Apoi a mai zis slujitorului său: „Să ne apropiem de vreun loc şi să înnoptăm la Ghibéea sau la Ráma!”. 14 Au trecut, au mers şi au ajuns – când soarele apunea – lângă Ghibéea, care este a lui Beniamín. 15 S-au îndreptat într-acolo ca să se ducă să înnopteze la Ghibéea. Au mers şi s-au aşezat în piaţa cetăţii, pentru că nu era nimeni care să-i primească în casă pentru a înnopta.

16 Dar, iată, un bătrân se întorcea seara de la muncă, de pe câmp. El era din muntele lui Efraím şi locuia ca străin la Ghibéea, iar oamenii din locul [acela] erau fii ai lui Beniamín. 17 Şi-a ridicat ochii şi l-a văzut pe călător în piaţa cetăţii. Bătrânul i-a zis: „Unde mergi şi de unde vii?”. 18 El i-a răspuns: „Venim din Betleémul lui Iúda şi mergem până la marginea muntelui lui Efraím, de unde sunt. Am fost până la Betleémul lui Iúda; acum mă duc la casa Domnului. Nu este nimeni care să mă primească în casa lui. 19 Avem paie şi nutreţ pentru măgarii noştri; avem şi pâine şi vin pentru mine, pentru slujitoarea ta şi pentru tânărul care este cu slujitorii tăi. Nu ducem lipsă de nimic”. 20 Bătrânul a zis: „Pace ţie! Toate trebuinţele tale le iau asupra mea, numai să nu înnoptezi în piaţă”. 21 L-a dus în casa lui şi a dat nutreţ măgarilor. [Călătorii] şi-au spălat picioarele, au mâncat şi au băut.

22 Pe când se veseleau ei, iată, nişte oameni din cetate, fii ai lui Beliál, au înconjurat casa, au bătut la uşă şi i-au zis bătrânului, stăpânului casei: „Scoate-l pe omul care a intrat în casa ta ca să-l cunoaştem”!. 23 Stăpânul casei a ieşit la ei şi le-a zis: „Nu, fraţilor mei, vă rog să nu faceţi un lucru aşa de rău; din moment ce omul acesta a intrat în casa mea, nu săvârşiţi nelegiuirea aceasta! 24 Iată fiica mea este fecioară şi [omul acesta] are o concubină; le aduc afară pe ele: necinstiţi-le şi faceţi-le ce va fi plăcut în ochii voştri! Dar nu săvârşiţi cu omul acesta o astfel de nelegiuire!”. 25 Oamenii aceia n-au vrut să-l asculte. Atunci omul şi-a luat concubina şi le-a adus-o afară. Ei au cunoscut-o şi şi-au bătut joc de ea toată noaptea până dimineaţa: şi i-au dat drumul la revărsatul zorilor.

26 Către ziuă, femeia a venit şi a căzut la uşa casei omului la care era bărbatul ei [şi a rămas] acolo până [s-a făcut] ziuă. 27 Dimineaţa, soţul ei s-a ridicat, a deschis uşile casei şi a ieşit să-şi continue drumul. Dar, iată, femeia, concubina lui, era căzută la uşa casei cu mâinile pe prag. 28 El i-a zis: „Ridică-te să mergem!”. Ea însă n-a răspuns. Atunci bărbatul a pus-o pe măgar şi a plecat acasă. 29 Când a ajuns acasă, a luat un cuţit, a luat-o pe concubina lui şi i-a tăiat trupul în douăsprezece bucăţi pe care le-a trimis în tot teritoriul lui Israél. 30 Toţi cei care au văzut lucrul acesta au zis: „Nu a fost şi nu s-a văzut lucru ca acesta din ziua când au ieşit fiii lui Israél din ţara Egiptului până în ziua aceasta. Reflectaţi la aceasta, sfătuiţi-vă şi vorbiţi!”.