Capitolul 20

Adunarea israelíţilor la Míţpa

1 Toţi copiii lui Israél au ieşit şi s-au adunat ca un singur om – de la Dan până la Béer-Şéba şi ţara Galaád – înaintea Domnului, la Míţpa. 2 Căpeteniile întregului popor, toate triburile lui Israél au venit în adunarea poporului lui Dumnezeu: erau patru sute de mii de oameni pedeştri care mânuiau sabia. 3 Fiii lui Beniamín au auzit că fiii lui Israél au urcat la Míţpa şi au zis: „Spuneţi: «Cum s-a întâmplat răul acesta?»!”. 4 Atunci levítul, soţul femeii care fusese ucisă, a zis: „Ajunsesem cu concubina mea la Ghibéea din Beniamín ca să înnoptăm. 5 Locuitorii din Ghibéea s-au ridicat împotriva mea şi au înconjurat noaptea casa din cauza mea. Se gândeau să mă omoare, şi-au bătut joc de concubina mea şi ea a murit. 6 Mi-am luat concubina şi am tăiat-o în bucăţi pe care le-am trimis în tot ţinutul moştenirii lui Israél. Căci au săvârşit o mişelie şi o nelegiuire în Israél. 7 Iată, voi toţi sunteţi fii ai lui Israél: cercetaţi acest lucru şi hotărâţi aici!”. 8 Tot poporul s-a ridicat ca un singur om şi a zis: „Niciunul dintre noi nu va merge la cortul lui şi nimeni nu se va întoarce acasă. 9 Acum, iată ce vom face [cetăţii] Ghibéea: vom trage la sorţi [cine să meargă] împotriva ei. 10 Vom lua zece oameni din o sută din toate triburile lui Israél, o sută dintr-o mie şi o mie din zece mii; ei să ia provizii pentru popor ca, atunci când vor ajunge la Ghibéea din Beniamín, să-i facă după nelegiuirea pe care au făcut-o în Israél”. 11 Toţi bărbaţii lui Israél s-au adunat împotriva cetăţii, uniţi ca un singur om.

Încăpăţânarea fiilor lui Beniamín

12 Triburile lui Israél au trimis oameni în tot tribul lui Beniamín ca să-i spună: „Ce este răul acesta pe care l-aţi făcut între voi?. 13 Acum, scoateţi-i pe oamenii [aceia] – fii ai lui Beliál – ca să-i omorâm şi să înlăturăm răul din Israél!”. Dar fiii lui Beniamín nu au vrut să asculte glasul fraţilor lor, fiii lui Israél.

14 Fiii lui Beniamín s-au adunat din cetăţile lor la Ghibéea ca să lupte împotriva fiilor lui Israél.

Lupta împotriva lui Beniamín

15 În ziua aceea, fiii lui Beniamín au numărat din cetăţi douăzeci şi şase de mii de oameni care mânuiau sabia; numai dintre locuitorii din Ghibéea au numărat şapte sute de bărbaţi viteji. 16 În tot poporul acesta erau şapte sute de oameni aleşi, care erau stângaci. Toţi aceştia trăgeau cu praştia într-un [fir] de păr şi nu dădeau greş. 17 Fiii lui Israél – în afară de Beniamín – s-au numărat: erau patru sute de mii de oameni care mânuiau sabia – toţi aceştia erau bărbaţi [buni] de luptă. 18 Fiii lui Israél s-au ridicat, au urcat la Bétel şi l-au întrebat pe Dumnezeu: „Cine dintre noi să urce primul ca să lupte împotriva fiilor lui Beniamín?”. Domnul a răspuns: „Iúda să urce primul!”. 19 Fiii lui Israél s-au ridicat dimineaţa şi şi-au fixat tabăra lângă Ghibéea. 20 Bărbaţii lui Israél au ieşit ca să lupte împotriva lui Beniamín şi s-au aşezat în linie de luptă lângă Ghibéea. 21 Fiii lui Beniamín au ieşit din Ghibéea şi în ziua aceea au culcat la pământ douăzeci şi două de mii de oameni din Israél. 22 Poporul, bărbaţii lui Israél, s-au întărit şi s-au aşezat din nou în linie de bătaie în locul unde se aşezaseră în ziua dintâi. 23 Fiii lui Israél au urcat şi au plâns înaintea Domnului până seara. L-au întrebat pe Domnul: „Să mai urcăm la luptă împotriva fiilor lui Beniamín, fratele meu?”. Domnul a răspuns: „Urcaţi împotriva lui!”. 24 Fiii lui Israél au mers împotriva fiilor lui Beniamín în ziua a doua. 25 În ziua a doua, fiii lui Beniamín le-au ieşit în întâmpinare din Ghibéea şi au culcat la pământ încă optsprezece mii de oameni dintre fiii lui Israél: toţi aceştia mânuiau sabia. 26 Toţi fiii lui Israél şi tot poporul au urcat şi au venit la Bétel; au plâns şi au rămas acolo înaintea Domnului, au postit în ziua aceea până seara şi au adus arderi de tot şi jertfe de împăcare înaintea Domnului. 27 Fiii lui Israél l-au întrebat pe Domnul – acolo se găsea atunci arca alianţei lui Dumnezeu 28 şi Pinhás, fiul lui Eleazár, fiul lui Áaron, stătea pe vremea aceea înaintea [arcei] –: „Să ies iarăşi la luptă împotriva fiilor lui Beniamín, fratele meu, sau să încetez?”. Domnul a răspuns: „Urcaţi, căci mâine îi voi da în mâinile tale!”.

Înfrângerea şi ruinarea lui Beniamín

29 Israél a pus pânditori împotriva Ghibéii de jur împrejur. 30 Fiii lui Israél au urcat împotriva fiilor lui Beniamín a treia zi şi s-au aşezat în linie de luptă împotriva Ghibéii, ca şi în celelalte dăţi. 31 Fiii lui Beniamín au ieşit înaintea poporului şi au fost traşi departe de cetate. Au început să lovească poporul ucigând, ca şi în celelalte dăţi, cam treizeci de oameni din Israél pe drumurile care unul urcă la Bétel, iar celălalt [duce] la Ghibéea, prin câmpie. 32 Fiii lui Beniamín au zis: „Iată-i bătuţi înaintea noastră ca şi mai înainte!”. Fiii lui Israél au zis: „Să fugim şi să-i atragem departe de cetate, la drumul mare!”. 33 Toţi bărbaţii lui Israél s-au ridicat din locurile lor şi s-au aşezat în linie de luptă la Báal-Támar; şi oamenii lui Israél care stăteau la pândă s-au năpustit din locul în care erau, din Maare-Ghéba. 34 Au venit în faţa Ghibéii zece mii de oameni aleşi din tot Israélul. Lupta a fost aprigă, iar fiii lui Beniamín nu ştiau că răul venea peste ei. 35 Domnul l-a bătut pe Beniamín înaintea lui Israél şi fiii lui Israél au ucis în ziua aceea douăzeci şi cinci de mii o sută de oameni din Beniamín. Toţi aceştia erau în stare să mânuiască sabia.

36 Fiii lui Beniamín au văzut că bărbaţii lui Israél erau bătuţi; aceştia făceau loc fiilor lui Beniamín pentru că aveau încredere în cei pe care-i puseseră la pândă lângă Ghibéea. 37 Pânditorii s-au grăbit să se năpustească asupra Ghibéii, au mers şi au trecut toată cetatea prin ascuţişul sabiei. 38 Era un semnal între bărbaţii lui Israél şi cei de la pândă: să facă să se înalţe din cetate un nor gros de fum. 39 Bărbaţii lui Israél s-au întors în luptă. Fiii lui Beniamín au început să-i bată omorând cam treizeci de oameni şi ziceau: „Fără îndoială, sunt bătuţi înaintea noastră ca în prima luptă”. 40 Dar un nor începea să se înalţe din cetate ca un stâlp de fum. [Fiii] lui Beniamín s-au uitat înapoi şi, iată, toată cetatea urca [în fum] spre cer. 41 Bărbaţii lui Israél s-au întors. Bărbaţii lui Beniamín s-au înspăimântat, pentru că au văzut că răul venea asupra lor.

42 S-au întors din faţa bărbaţilor lui Israél pe drumul care duce spre pustiu şi i-a ajuns lupta. Cei care ieşeau din cetăţi i-au omorât în mijlocul lor. 43 L-au înconjurat pe Beniamín, l-au gonit şi l-au zdrobit la locul lor de odihnă, până spre Ghibéea, înspre răsăritul soarelui. 44 Au căzut din Beniamín optsprezece mii de oameni, toţi aceştia bărbaţi viteji. 45 S-au întors şi au fugit spre pustiu, spre stânca Rimón. [Bărbaţii lui Israél] au ucis cinci mii pe drum. I-au urmărit până la Ghideom şi au lovit dintre ei două mii. 46 Toţi cei care au căzut dintre [fiii lui] Beniamín în ziua aceea au fost douăzeci şi cinci de mii de oameni care mânuiau sabia, toţi aceştia bărbaţi viteji. 47 S-au întors şi au fugit spre pustiu, la stânca Rimón, şase sute de bărbaţi şi au rămas acolo timp de patru luni. 48 Bărbaţii lui Israél s-au întors la fiii lui Beniamín şi i-au trecut prin ascuţişul sabiei – de la oamenii din cetăţi până la animale şi tot ce au găsit. Au dat foc tuturor cetăţilor pe care le-au găsit.