Capitolul 5

Cântarea Debórei

1 În ziua aceea, Debóra şi Barác,

fiul lui Abinóam, au cântat:

2 „Pentru că [acei] conducători

au condus în Israél

şi pentru că poporul

s-a oferit de bunăvoie,

binecuvântaţi-l pe Domnul!

3 Ascultaţi, regilor!

Plecaţi urechea, voi care conduceţi!

Eu voi cânta Domnului,

voi cânta

Domnului Dumnezeului lui Israél.

4 Doamne, când ai ieşit din Seír,

când ai mers din câmpia Edóm,

pământul s-a cutremurat,

cerurile au picurat

şi norii au lăsat să cadă ploaie.

5 Munţii s-au clătinat înaintea Domnului;

aşa şi Sínaiul, înaintea Domnului

Dumnezeului lui Israél.

6 În zilele lui Şamgár, fiul lui Anát,

în zilele Iaélei,

drumurile erau pustii

şi călătorii mergeau pe căi ocolite.

7 Satele erau pustii în Israél,

erau pustii

până când m-am ridicat eu, Debóra,

m-am ridicat eu, mamă a lui Israél.

8 El îşi alesese dumnezei noi.

Războiul era la porţi,

dar nu se vedea nici scut, nici suliţă

între cei patruzeci de mii ai lui Israél.

9 Inima mea este alături

de cei care hotărăsc în Israél,

de cei din popor

care se oferă de bunăvoie.

Binecuvântaţi-l pe Domnul!

10 Voi care călăriţi pe măgăriţe albe,

voi care şedeţi pe covoare

şi voi care mergeţi pe drum,

cântaţi!

11 Din glasul arcaşilor, la adăpătoare,

acolo să se audă faptele

de dreptate ale Domnului,

faptele de dreptate pentru satele din Israél.

Atunci poporul Domnului

va coborî la porţi.

12 Ridică-te, ridică-te, Debóra!

Ridică-te, ridică-te:

Fă o cântare!

Ridică-te, Barác,

urmăreşte-i pe cei care te-au urmărit,

fiule al lui Abinóam!

13 Atunci cei care au rămas din popor

au coborât cu nobilii.

Domnul [însuşi] a coborât

pentru mine printre eroi.

14 Din Efraím sunt cei a căror rădăcină

este în Amaléc;

După tine era Beniamín

între popoarele tale;

Din Machír au coborât

cei care hotărau

şi din Zabulón, cei care mânuiau

toiagul conducătorului.

15 Căpeteniile lui Isahár erau cu Debóra;

Isahár, ca şi Barác,

a fost trimis pe jos în vale.

La pâraiele lui Rubén

s-au făcut planuri mari.

16 De ce ai rămas în mijlocul staulelor?

Ca să asculţi behăitul turmelor?

La pâraiele lui Rubén

s-au făcut planuri mari.

17 Galaád a rămas dincolo de Iordán.

De ce trăieşte Dan străin pe corăbii?

Aşér a stat pe ţărmul mării

şi s-a odihnit pe malurile ei.

18 Zabulón este un popor

care a înfruntat moartea

şi Neftáli, pe înălţimile din câmpie.

19 Au venit regii şi s-au luptat;

atunci s-au luptat regii din Canaán

la Taanác, la apele Meghído,

însă pradă de argint nu au luat.

20 Din ceruri se luptau, stelele de pe cărările lor

se luptau împotriva lui Siséra.

21 Pârâul Chişón i-a măturat,

străvechiul pârâu, pârâul Chişón!

Suflete al meu,

calcă în picioare puterea [lor]!

22 Atunci copitele cailor ropoteau

de goana, de fuga războinicilor lor.

23 «Blestemat să fie Meróz!»,

a zis îngerul Domnului,

«blestemaţi, blestemaţi pe locuitorii lui!

Căci nu a venit în ajutorul Domnului,

în ajutorul Domnului, printre eroi».

24 Binecuvântată să fie între femei Iaéla,

soţia lui Héber, chenéul!

Binecuvântată să fie ea

între femeile care locuiesc în cort!

25 A cerut apă şi ea i-a dat lapte;

în cupă de nobili i-a adus smântână.

26 Cu o mână a luat ţăruşul

şi cu dreapta, ciocanul fierarilor;

l-a lovit pe Siséra,

i-a zdrobit capul,

i-a sfărâmat şi i-a străpuns tâmpla.

27 S-a ghemuit între genunchii ei:

a căzut şi s-a culcat la picioarele ei;

s-a ghemuit şi a căzut;

acolo unde s-a ghemuit,

acolo a căzut şi a murit.

28 Pe fereastră, printre zăbrele

se uită mama lui Siséra şi strigă:

«De ce zăboveşte carul lui să vină?

De ce întârzie carele lui?».

29 Cele mai înţelepte dintre prinţese

îi răspund

şi ea însăşi îşi răspunde singură:

30 «Oare nu au luat prada

şi acum o împart?

O fată sau două fete pe cap

de viteaz!

O porţie de haine colorate

pentru Siséra!

O porţie de haine colorate şi brodate!

Una colorată şi două brodate

pentru gâtul prădătorului!».

31 Aşa să piară toţi duşmanii tăi, Doamne!

Dar cei ce-l iubesc sunt ca soarele

când se arată în puterea lui”.

Apoi ţara a avut linişte

timp de patruzeci de ani.