Capitolul 15

Impurităţi sexuale

a) la bărbat

1 Domnul le-a vorbit lui Moise şi lui Áaron: 2 „Vorbiţi fiilor lui Israél şi spuneţi-le: «Orice bărbat care are o scurgere din trupul lui, această scurgere este impură. 3 Aceasta este impuritatea lui când are loc scurgerea: fie că scurgerea lui va ieşi din trup, fie că trupul lui va opri scurgerea, aceasta este impuritatea lui.

4 Orice pat în care se va culca cel care are scurgerea devine impur şi orice lucru pe care se va aşeza el devine impur.

5 Oricine se atinge de patul lui să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi va fi impur până seara.

6 Oricine se aşază pe lucrul pe care a stat cel care are scurgerea să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi este impur până seara!

7 Oricine se atinge de trupul celui care are scurgerea să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi este impur până seara!

8 Dacă cel care are scurgerea scuipă pe un [om care este] curat, acesta să-şi spele hainele, să se scalde în apă, este impur până seara!

9 Orice şa pe care călăreşte cel care are scurgerea devine impură.

10 Oricine se atinge de vreun lucru care a fost sub el devine impur până seara; şi oricine le poartă să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi este impur până seara!

11 Cine va fi atins de cel care are scurgerea şi nu-şi va spăla mâinile în apă să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi este impur până seara!

12 Orice vas de pământ care va fi atins de cel care are scurgerea să fie spart şi orice vas de lemn să fie spălat în apă!

Ritul de purificare

13 Când cel care are scurgerea devine curat de scurgerea lui, să i se numere şapte zile pentru curăţirea lui, să-şi spele hainele, să-şi scalde trupul în apă curgătoare şi devine pur. 14 În ziua a opta, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, să vină înaintea Domnului, la uşa cortului întâlnirii, şi să le dea preotului! 15 Preotul să aducă unul ca jertfă pentru păcat şi celălalt ca ardere de tot! Preotul să facă ispăşire pentru el înaintea Domnului pentru scurgerea lui!

Alte cazuri

16 Bărbatul care are o scurgere seminală în somn să-şi scalde în apă tot trupul şi este impur până seara! 17 Orice haină şi orice piele pe care va fi scurgerea seminală să fie spălate în apă şi vor fi impure până seara!

18 Dacă o femeie se culcă cu un bărbat care a avut scurgerea seminală, să se scalde [amândoi] în apă şi vor fi impuri până seara!

b) la femeie

19 Când o femeie are o scurgere, scurgerea ei în trupul ei este sânge, rămâne şapte zile în ciclul ei.

Oricine se atinge de ea devine impur până seara.

20 Orice [pat] în care se culcă ea în timpul ciclului ei devine impur şi orice lucru pe care se aşază ea devine impur.

21 Oricine se va atinge de patul ei să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi va fi impur până seara!

22 Oricine se va atinge de un lucru pe care a stat ea să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi va fi impur până seara!

23 Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a stat ea, oricine se atinge de lucrul acela va fi impur până seara.

24 Dacă un bărbat se culcă cu ea în timpul ciclului ei, devine impur şi el timp de şapte zile şi orice pat în care se va culca el devine impur.

25 Femeia care are o scurgere de sânge timp de mai multe zile, afară de timpul ciclului ei sau a cărei scurgere ţine mai mult decât [durează] ciclul ei, este impură tot timpul scurgerii ei ca în zilele ciclului ei: ea este impură. 26 Orice pat în care se culcă în timpul cât ţine scurgerea aceasta să fie ca şi patul din timpul ciclului ei şi orice lucru pe care se aşază este impur ca în timpul ciclului ei. 27 Oricine se atinge de ele devine impur; să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi va fi impur până seara!

Ritul de purificare

28 După ce se curăţă de scurgerea ei, să numere şapte zile şi apoi va fi curată! 29 În ziua a opta să ia două turturele sau doi pui de porumbel, să vină înaintea Domnului, la uşa cortului întâlnirii, şi să le dea preotului! 30 Preotul să aducă unul ca jertfă pentru păcat şi celălalt ca ardere de tot! Preotul să facă ispăşire pentru ea înaintea Domnului pentru scurgerea care o făcea impură!

Concluzii

31 Să-i învăţaţi pe fiii lui Israél să se ferească de impuritatea lor, ca să nu moară în impuritatea lor, întinând sanctuarul meu care este în mijlocul lor!

32 Aceasta este legea pentru cel ce are o scurgere sau cel care a avut o pierdere seminală devenind impur prin ea, 33 pentru cea care suferă din cauza ciclului ei, pentru cel care a avut o scurgere, bărbat sau femeie, şi pentru bărbatul care se culcă cu o [femeie] impură»”.