Capitolul 17

VII. CODUL SFINŢENIEI

Respectul pentru sânge

1 Domnul i-a zis lui Moise: 2 „Spune-le lui Áaron şi fiilor lui şi tuturor fiilor lui Israél: «Aceasta este ceea ce a poruncit Domnul:

3 ‹Oricine din casa lui Israél înjunghie un bou, un miel sau o capră în tabără sau le înjunghie în afara taberei 4 şi nu le aduce la uşa cortului întâlnirii ca să le ofere ca dar Domnului, înaintea cortului Domnului, sângele acesta să fie considerat ca sânge vărsat; omul acela să fie nimicit din mijlocul poporului său! 5 Pentru ca fiii lui Israél să aducă jertfele lor pe care le jertfesc pe câmp, să le ofere Domnului la intrarea cortului Domnului, la preot, şi să le aducă drept jertfe de împăcare Domnului! 6 Preotul să stropească sângele pe altarul Domnului, la uşa cortului întâlnirii, şi să ardă grăsimea ca mireasmă plăcută Domnului! 7 Să nu mai aducă jertfele lor demonilor cu care se prostituează! Aceasta să fie lege veşnică pentru ei, din generaţie în generaţie›!

8 Să le spui: ‹oricine, din casa lui Israél sau dintre străinii care locuiesc în mijlocul lor, aduce o ardere de tot sau o jertfă 9 şi n-o aduce la uşa cortului întâlnirii, ca s-o ofere ca jertfă Domnului, omul acela să fie nimicit din poporul lui!

10 Oricine, din casa lui Israél sau dintre străinii care locuiesc în mijlocul lui, mănâncă sânge de orice fel, îmi voi întoarce faţa împotriva celui care mănâncă sângele şi-l voi nimici din mijlocul poporului său. 11 Pentru că viaţa trupului este în sânge şi vi l-am dat pentru altar, ca să facă ispăşire pentru sufletele voastre; pentru că sângele este cel care face ispăşire pentru suflet. 12 De aceea le-am zis fiilor lui Israél: „Nimeni dintre voi să nu mănânce sânge şi nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru să nu mănânce sânge!”.

13 Oricine, dintre fiii lui Israél sau dintre străinii care locuiesc în mijlocul lui, vânează un animal sau o pasăre care se mănâncă să-i verse sângele şi să-l acopere cu pământ! 14 Căci viaţa oricărui trup este în sângele lui care este în el. Şi am zis fiilor lui Israél: „Să nu mâncaţi sângele niciunui trup, căci viaţa oricărui trup este sângele lui: oricine va mânca din el să fie nimicit”!

15 Oricine va mânca dintr-un cadavru sau dintr-un animal sfâşiat, fie băştinaş, fie străin, să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi este impur până seara; apoi va fi curat. 16 Dacă nu-şi spală [hainele] şi nu-şi scaldă trupul, îşi va purta vinovăţia› »”.