Capitolul 27

XI. Apendice

Tarife şi evaluări

a) Persoane

1 Domnul i-a zis lui Moise: 2 „Vorbeşte fiilor lui Israél şi spune-le: «Când cineva face un vot special, să-l consideri persoană a Domnului!

3 Aprecierea ta să fie: pentru un bărbat de la douăzeci de ani până la şaizeci de ani, aprecierea ta să fie de cincizeci de sícli de argint, după síclul sanctuarului!

4 Pentru o femeie, aprecierea ta să fie de treizeci de sícli!

5 Pentru cineva de la cinci la douăzeci de ani, aprecierea ta să fie de douăzeci de sícli pentru un băiat şi de zece sícli pentru o fată!

6 Pentru cineva de la o lună până la cinci ani, aprecierea ta să fie de cinci sícli de argint pentru un băiat şi de trei sícli de argint pentru o fată!

7 Pentru cineva de la şaizeci de ani în sus, aprecierea ta să fie de cincisprezece sícli pentru un bărbat şi de zece sícli pentru o femeie!

8 Dacă este mai sărac decât aprecierea ta, să stea în faţa preotului şi preotul să-l aprecieze pe cel care a făcut votul după cât îi dă mâna acestuia!

b) Animale

9 Dacă este un animal dintre cele care sunt aduse ca dar Domnului, tot ce se aduce din el Domnului este sfânt. 10 Nu-l vor schimba şi nu-l vor înlocui, bun pentru rău sau rău pentru bun; dacă totuşi se va înlocui un animal cu un alt animal, atunci el şi cel înlocuit să fie sfinţi. 11 Dacă este un animal impur, din care nu se aduce dar Domnului, să se aducă animalul înaintea preotului. 12 Preotul să-l aprecieze dacă este bun sau rău: aşa cum este aprecierea preotului, aşa să fie. 13 Dacă cineva vrea să-l răscumpere, să adauge o cincime la aprecierea ta.

c) Casele

14 Dacă cineva îşi consacră casa Domnului, este sfântă pentru Domnul; preotul să-i facă aprecierea dacă este bună sau rea şi aşa cum a apreciat-o preotul, aşa să rămână! 15 Dacă cel ce şi-a consacrat Domnului casa vrea s-o răscumpere, să adauge o cincime la preţul aprecierii tale şi va fi a lui!

d) Ogoare

16 Dacă cineva consacră Domnului din câmpul proprietăţii lui, aprecierea ta să fie după sămânţa lui: un ómer de orz pentru cincizeci de sícli de argint!

17 Dacă îşi consacră câmpul din anul jubiliar, să rămână după aprecierea ta; 18 dar dacă îşi consacră câmpul după jubileu, preotul să-i calculeze preţul după anii care au mai rămas până la anul jubiliar şi să-l scadă după aprecierea ta!

19 Dacă cel care şi-a consacrat Domnului câmpul vrea să-l răscumpere, să adauge o cincime la preţul aprecierii tale şi să-i rămână lui! 20 Dacă nu-şi răscumpără câmpul şi dacă îl vinde altui om, nu va mai putea fi răscumpărat. 21 Când va ieşi [cumpărătorul] din el, în anul jubiliar, câmpul este consacrat Domnului ca parte pentru preot: să fie proprietatea lui!

22 Dacă cineva consacră Domnului un câmp pe care l-a cumpărat, dar nu face parte din câmpul proprietăţii lui, 23 preotul să calculeze preţul aprecierii tale până la anul jubiliar şi să dea aprecierea ta în acea zi ca lucru sfânt pentru Domnul! 24 În anul jubiliar, câmpul să se întoarcă la cel de la care a fost cumpărat câmpul şi din a cărui proprietate făcea parte pământul! 25 Orice apreciere a ta să fie după síclul sanctuarului; síclul să fie de douăzeci de ghere.

Reguli speciale pentru răscumpărare

a) Răscumpărarea primilor născuţi

26 Întâiul născut dintre animale care aparţine Domnului, nimeni să nu-l consacre: fie că este bou sau oaie, este al Domnului. 27 Dacă este un animal impur, să-l răscumpere după aprecierea ta şi să adauge o cincime; dacă nu este răscumpărat, să fie vândut după aprecierea ta.

b) Anatema

28 Niciun dar închinat pe care îl va închina cineva Domnului din tot ce are el, de la om până la animal sau din câmpul proprietăţii lui să nu fie vândut, nici răscumpărat: orice lucru închinat este preasfânt pentru Domnul. 29 Niciun om închinat Domnului nu va putea fi răscumpărat, ci să fie dat la moarte!

c) Zeciuiala

30 Orice zeciuială din pământ, din sămânţa pământului, din roadele pomilor este a Domnului; este un lucru sfânt pentru Domnul. 31 Dacă cineva vrea să răscumpere din zeciuiala lui, să adauge o cincime!

32 Orice zeciuială din cireadă şi din turmă, din tot ce trece sub toiag, zeciuiala să fie sfântă pentru Domnul! 33 Să nu se aleagă între animalul bun şi cel rău şi să nu se înlocuiască; dacă se înlocuieşte unul cu celălalt, atunci şi unul, şi celălalt sunt sfinte: nu pot fi răscumpărate»”.

34 Acestea sunt poruncile pe care le-a dat Domnul lui Moise pentru fiii lui Israél pe muntele Sínai.