Capitolul 5

Diferite jertfe pentru păcat

1 Când cineva a păcătuit – a ascultat un jurământ ca martor sau a văzut sau a ştiut şi nu a relatat – îşi va purta vinovăţia; 2 sau când cineva se va atinge de orice lucru necurat: sau de cadavrul unui animal sălbatic impur, sau de cadavrul unui animal domestic impur, sau de cadavrul unei reptile necurate şi-i va fi ascuns, va fi şi el impur şi vinovat; 3 sau când cineva atinge impuritatea unui om – oricare ar fi impuritatea care-l face impur – şi-i va fi ascunsă, când el va afla, va fi vinovat; 4 sau când cineva jură cu buzele sale la repezeală, fie să facă rău, fie să facă bine – în orice jurământ pe care omul îl face la repezeală – şi-i va fi ascuns, când el află, este vinovat pentru fiecare dintre ele.

5 Deci, când cineva se va face vinovat în unul dintre aceste [cazuri], să mărturisească ceea ce a păcătuit! 6 Să aducă Domnului jertfă pentru vinovăţia lui, datorită păcatului pe care l-a săvârşit, partea femeiască din turmă, fie oaie, fie capră, şi preotul să facă ispăşire pentru el, pentru păcatul său!

Jertfa pentru păcat a unui om sărac

7 Dacă nu poate să aducă o oaie, să aducă jertfă pentru vinovăţia sa din cauza păcatului două turturele sau doi pui de porumbel: unul ca jertfă de ispăşire, iar celălalt ca ardere de tot! 8 Să le aducă la preot şi să ofere mai întâi ce este pentru jertfa pentru păcat! Să-i frângă capul din faţă spre ceafă, fără să-l desprindă! 9 Să stropească cu sângele jertfei pentru păcat peretele altarului, iar sângele rămas să-l toarne la baza altarului! Aceasta este o jertfă pentru păcat. 10 Cealaltă s-o ofere ca ardere de tot, după lege. Preotul să facă ispăşire pentru păcatul pe care l-a săvârşit şi-i va fi iertat!

11 Dacă nu va putea să aducă nici două turturele, nici doi pui de porumbel, să aducă darul său ca jertfă pentru păcat a zecea parte dintr-o éfă de făină aleasă! Să nu pună pe ea untdelemn şi să nu adauge tămâie, căci aceasta este o jertfă pentru păcat! 12 Să o aducă la preot şi preotul să ia din ea un pumn plin, ca memorial, şi s-o ardă pe altar ca jerftă adusă prin foc Domnului! Aceasta este o jertfă pentru păcat. 13 Preotul va face ispăşire pentru păcatul pe care l-a săvârşit în unul dintre aceste [cazuri] şi i se va ierta. [Restul de făină] va fi al preotului, ca la ofrandă»”.

Jertfele de reparaţie

14 Domnul i-a vorbit lui Moise: 15 „Când cineva face un sacrilegiu, păcătuind din neştiinţă împotriva lucrurilor consacrate Domnului, să aducă Domnului jertfă pentru vinovăţie un berbec fără cusur din turmă, după aprecierea ta, valorând câţiva sícli de argint, după síclul sanctuarului! 16 Să repare ceea ce a păcătuit împotriva sanctuarului şi să adauge a cincea parte şi să o dea preotului! Preotul să facă ispăşire pentru el cu berbecul jertfei pentru vinovăţie şi i se va ierta!

17 Când cineva păcătuieşte încălcând vreuna din poruncile Domnului – ceea ce nu trebuie să facă – şi nu ştia, se va face vinovat şi-şi va purta vina; 18 să aducă la preot un berbec fără cusur din turmă, după aprecierea ta! Preotul să facă ispăşire pentru el, pentru greşeala pe care a făcut-o fără să ştie şi i se va ierta. 19 Aceasta este o jertfă pentru vinovăţie. El s-a făcut vinovat înaintea Domnului”. 20 Domnul i-a spus lui Moise:

21 „Când cineva face un sacrilegiu împotriva Domnului minţindu-l pe aproapele său cu privire la un obiect primit spre păstrare – fie o garanţie, fie furat sau obţinut prin violenţă asupra aproapelui său – 22 fie găsind un lucru pierdut şi minţind şi jurând strâmb cu privire la tot ce face omul păcătuind prin acestea, 23 când a păcătuit şi s-a făcut vinovat, să dea înapoi lucrul furat sau obţinut prin violenţă sau încredinţat lui sau lucrul pierdut pe care l-a găsit 24 sau orice lucru pentru care a jurat strâmb, să-l dea înapoi în întregime şi să adauge a cincea parte la ceea ce era al lui şi să-l dea în ziua jertfei pentru vinovăţie! 25 Să aducă la preot jertfă Domnului pentru vinovăţie un berbec din turmă, fără cusur, după aprecierea ta. 26 Preotul să facă ispăşire pentru el înaintea Domnului şi i se va ierta orice ar fi comis făcându-se vinovat!”.