Capitolul 9

1 În ziua a opta, Moise i-a chemat pe Áaron, pe fiii lui şi pe bătrânii lui Israél. 2 [Moise] i-a zis lui Áaron: „Ia pentru tine un viţel pentru jertfa pentru păcat şi un berbec pentru arderea de tot, amândoi fără cusur, şi adu-i înaintea Domnului! 3 Spune-le fiilor lui Israél: «Luaţi un ţap pentru jertfa pentru păcat, un viţel şi un miel de un an şi fără cusur pentru arderea de tot; 4 un bou şi un berbec pentru jertfa de împăcare, ca să-i jertfiţi înaintea Domnului, şi o ofrandă frământată cu untdelemn, căci azi vi se va arăta Domnul»”.

5 Ei au adus înaintea cortului întâlnirii tot ceea ce le poruncise Moise. Toată adunarea s-a apropiat şi a stat înaintea Domnului. 6 Moise a zis: ,,Lucrul acesta a poruncit Domnul să-l faceţi şi vi se va arăta gloria Domnului”. 7 Moise i-a zis lui Áaron: ,,Apropie-te de altar şi adu jertfa ta pentru păcat şi arderea ta de tot şi fă ispăşire pentru tine şi pentru popor; adu şi darul poporului şi fă ispăşire pentru el, aşa cum a poruncit Domnul!”.

8 Áaron s-a apropiat de altar şi a înjunghiat viţelul jertfei pentru păcat, care era pentru el însuşi. 9 Fiii lui Áaron au adus sângele la el; el şi-a înmuiat degetul în sânge şi a uns coarnele altarului, iar restul sângelui l-a turnat la baza altarului. 10 A ars pe altar grăsimea, rinichii şi lobul ficatului de la viţelul jertfei pentru păcat, după cum îi poruncise Domnul lui Moise. 11 Carnea şi pielea le-a ars în foc în afara taberei.

12 A înjunghiat arderea de tot, iar fiii lui Áaron au adus sângele la el şi el a stropit altarul de jur împrejur. 13 Au adus arderea de tot tăiată în bucăţi şi capul şi le-au ars pe altar. 14 A spălat măruntaiele şi picioarele şi le-a ars pe altar împreună cu arderea de tot.

15 A adus darul poporului: a luat ţapul jertfei pentru păcat, care era pentru popor, l-a înjunghiat şi l-a adus ca jertfă de ispăşire pentru păcat, ca pe cel dintâi. 16 A adus apoi arderea de tot şi a făcut cu ea după lege. 17 A adus ofranda, a luat o mână din ea şi a ars-o pe altar, pe lângă arderea de tot de dimineaţă.

18 A înjunghiat apoi boul şi berbecul jertfei de împăcare, care este pentru popor, iar fiii lui Áaron au adus sângele la el şi a stropit altarul de jur împrejur. 19 Au adus grăsimea de la bou şi de la berbec, coada, ceea ce acoperă rinichii şi lobul ficatului care acoperă măruntaiele, rărunchii şi prapurul ficatului. 20 Au pus grăsimea deasupra piepturilor şi a ars grăsimea pe altar. 21 Piepturile şi spata dreaptă le-a legănat Áaron ca dar legănat înaintea Domnului, aşa cum îi poruncise lui Moise.

22 Áaron şi-a ridicat mâinile spre popor şi l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfa pentru păcat, arderea de tot şi jertfa de împăcare, a coborât. 23 Moise şi Áaron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieşit, au binecuvântat poporul şi gloria Domnului s-a arătat întregului popor. 24 Şi a ieşit un foc dinaintea Domnului şi a mistuit pe altar arderea de tot şi grăsimea. Şi tot poporul a văzut; au scos strigăte de bucurie şi s-au aruncat cu faţa la pământ.