Capitolul 1

I. PROCESUL LUI ISRAÉL

Amenințări și condamnări; judecarea Samaríei

1 Cuvântului Domnului care a fost către Mihéia din Moréșet în zilele lui Iotám, Aház și Ezechía, regii lui Iúda. El a avut viziuni despre Samaría și Ierusalím.

2 Ascultați, popoare toate!

Ia aminte, pământule

și tot ce este în tine!

Domnul Dumnezeu este

împotriva voastră,

Domnul este martor

din templul său cel sfânt.

3 Căci, iată, Domnul iese din locul său,

coboară și merge

pe înălțimile pământului!

4 Se topesc munții sub el

și văile se scurg

precum ceara înaintea focului,

ca apele care se revarsă pe o pantă.

5 Din cauza răzvrătirii lui Iacób

sunt toate acestea

și din cauza păcatelor casei lui Israél.

Cine este cea care se răzvrătește

în Iacób?

Oare nu Samaría?

Și cine este pe înălțimea lui Iúda?

Oare nu Ierusalímul?

6 Voi pune Samaría să fie o ruină în câmpie, o plantație de vie.

Voi rostogoli pietrele ei la vale

și voi descoperi temeliile sale.

7 Toate chipurile sale vor fi zdrobite

și toate darurile ei vor fi arse în foc;

toți idolii îi voi pune să fie devastați.

Căci din darul desfrânatei au adunat,

la darul desfrânatei se vor întoarce.

Lamentație asupra cetăților din sudul țării

8 De aceea, voi jeli și voi geme,

voi umbla desculț și gol,

voi face o jeluire ca șacalii,

mă voi văita ca puii de struț.

9 Căci fără leac este lovitura ei;

a venit până în Iúda,

a ajuns până la poarta poporului meu,

până la Ierusalím.

10 Nu faceți cunoscut în Gat,

de plâns nu plângeți!

În Bet-Leafrá, tăvăliți-vă în praf!

11 Treci la voi, tu cea care locuiești în Safír

în rușinea goliciunii!

Nu a ieșit cea care locuiește în Țaanán

la jeluirea din Bet-Éțel.

El a luat de la voi apărarea sa.

12 Căci a trudit pentru bine

cea care locuiește în Marót,

dar a coborât răul de la Domnul

la poarta Ierusalímului.

13 Agață carul pentru cursă,

tu cea care locuiești în Lachíș!

Ea a fost începutul păcatului

pentru fiica Siónului,

pentru că în tine s-au găsit

nelegiuirile lui Israél.

14 De aceea, vei fi dată ca zestre

pentru Moréșet-Gat;

casele din Aczíb vor fi o decepție

pentru regii lui Israél.

15 Voi face să vină la tine încă unul

care stăpânește,

tu care locuiești în Maréșa,

până la Adulám va veni gloria lui Israél.

16 Tunde-te și rade-te

pentru fiii desfătărilor tale!

Lărgește-ți chelia ca vulturul,

căci ei sunt deportați de la tine!