Capitolul 2

Împotriva bogaților avari

1 Vai de cei care plănuiesc înșelăciune

și de cei care înfăptuiesc răul în paturile lor!

La lumina dimineții o fac,

căci este în puterea mâinii lor.

2 Tânjesc după câmpii și le jefuiesc,

după case și le iau.

Îi oprimă pe cel viteaz și casa lui,

pe fiecare și proprietatea lui.

3 De aceea, așa spune Domnul:

„Iată, eu fac planuri

împotriva acestei familii rele,

de la care nu vă îndepărtați grumajii!

Nu veți umbla cu [capul] sus,

pentru că este un timp rău.

4 În ziua aceea, se va înălța împotriva voastră un proverb, se va face plângere și se va spune:

«Câmpiile sunt ruinate,

partea de moștenire a poporului meu este schimbată.

Cum va fi îndepărtat de la mine!

El a împărțit câmpiile noastre celui rebel».

5 De aceea, nu va mai fi pentru tine cine să arunce funia la sorți

în adunarea Domnului”.

Profetul nenorocirii

6 „Nu rostiți cuvinte!”. Ei rostesc cuvinte.

Dacă nu rostesc astfel [de cuvinte],

nu se îndepărtează insultele.

7 Ești numit casa lui Iacób:

oare s-a împuținat

Duhul lui Dumnezeu?

Oare acestea sunt faptele sale?

Oare nu-i fac bine cuvintele mele

celui care umblă în dreptate?

8 De curând, poporul meu s-a ridicat

ca un dușman.

Voi luați mantia de la cel pașnic,

iar pe cei care se întorc în siguranță

îi întoarceți la război.

9 Pe femeile poporului meu le alungați din casa lor plăcută

și de la pruncii lor luați gloria mea

pentru totdeauna.

10 Ridicați-vă și plecați,

căci acesta nu este loc de odihnă!

Pentru nimic voi luați

o garanție împovărătoare.

11 Dacă ar fi cineva care umblă după vânt și înșelăciune, mințind:

„Îți voi rosti cuvinte despre vin

și băutură tare!”,

el ar fi profet al acestui popor.

Promisiuni de restaurare

12 Te voi aduna, Iacób, în întregime!

Te voi reuni, rest al lui Israél, împreună!

Îi voi pune să fie ca o turmă în Boțrá,

ca o cireadă în mijlocul pășunii sale,

și nu va mai fi deranjată de niciun om.

13 Cel care sparge va merge înaintea lor;

ei vor sparge și vor trece prin poartă

și vor ieși prin ea.

Va trece regele înaintea lor

și Domnul va fi capul lor.