Capitolul 3

Împotriva conducătorilor care oprimă poporul

1 Am zis: „Ascultați,

conducători ai lui Iacób

și căpetenii ale casei lui Israél!

Oare nu a voastră este [datoria]

să cunoașteți judecata?

2 Voi urâți binele și iubiți răul,

jupuiți pielea de pe ei și carnea,

de pe oasele lor.

3 Ei devorează carnea poporului meu,

pielea de pe ei o smulg și oasele lor

le frâng:

le zdrobesc ca pentru oală,

și carnea lor, în căldare”.

4 Atunci vor striga către Domnul,

dar el nu le va răspunde.

Își va ascunde fața de la ei

în acel timp,

pentru că au făcut rău prin faptele lor.

Împotriva profeților mercenari

5 Așa vorbește Domnul

împotriva profeților

care îl fac pe poporul meu

să rătăcească

și care îl mușcă cu dinții lor și strigă: „Pace!”.

Și dacă cineva nu pune nimic

în gura lor,

ei declară război împotriva lui.

6 De aceea, noapte este pentru voi,

fără viziune!

Întuneric este pentru voi,

fără ghicitorie.

Soarele va apune peste profeți

și ziua se va întuneca deasupra lor.

7 Se vor rușina vizionarii

și vor roși ghicitorii;

toți își vor acoperi barba,

căci nu va fi răspuns de la Domnul.

8 Totuși, eu sunt plin de putere,

de Duhul Domnului,

de judecată și de tărie,

ca să fac cunoscut lui Iacób

nelegiuirea sa

și lui Israél, păcatul său.

Împotriva responsabililor: vestirea nenorocirii Siónului

9 Ascultați aceasta,

conducători ai casei lui Iacób

și căpetenii ale casei lui Israél,

voi care urâți judecata

și pervertiți toată dreptatea!

10 Voi clădiți Siónul cu sânge

și Ierusalímul, cu nedreptate.

11 Conducătorii ei judecă pentru daruri,

preoții învață pentru plată,

iar profeții ghicesc pentru argint.

Se sprijnă pe Domnul, zicând:

„Oare nu este Domnul

în mijlocul nostru?

Nu va veni răul peste noi!”.

12 De aceea, din cauza voastră,

Sión va deveni o câmpie de arat,

Ierusalím va deveni o ruină,

iar muntele casei [Domnului],

ca înălțimile împădurite.