Capitolul 4

II. PROMISIUNI FĂCUTE SIÓNULUI

Domnia viitoare a Domnului în Sión

1 La sfârșitul zilelor,

muntele casei Domnului va fi stabilit

pe vârful munților,

se va ridica peste coline

și vor curge spre el popoarele.

2 Vor merge neamuri multe și vor zice:

„Să mergem și să urcăm

pe muntele Domnului,

la casa Dumnezeului lui Iacób!

El ne va învăța căile sale

și vom umbla pe cărările lui”.

Căci din Sión va ieși legea

și cuvântul Domnului, din Ierusalím.

3 El va judeca multe popoare

și va decide pentru neamuri puternice

până departe.

Vor schimba săbiile lor în fiare de plug

și sulițele lor, în seceri.

[Niciun] neam nu va mai ridica sabia

împotriva [altui] neam

și nu vor mai învăța războiul.

4 Ci fiecare va locui sub via lui

și sub smochinul său

și nu va fi [nimeni] să-i tulbure”,

căci gura Domnului Sabaót a vorbit.

5 Căci toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său,

iar noi umblăm în numele Domnului Dumnezeului nostru

în veci și de-a pururi.

Adunarea turmei împrăștiate în Sión

6 „În ziua aceea – oracolul Domnului –

o voi aduna pe cea șchioapă

și le voi readuce pe cea alungată

și pe cea căreia i-am făcut rău.

7 O voi pune pe cea șchioapă să fie rest

și pe cea alungată,

să fie un neam puternic.

Domnul va domni peste ei

pe muntele Sión,

de acum și până-n veac.

8 Până la tine, turn al turmei,

colină a fiicei Siónului,

va veni şi va ajunge stăpânirea

de odinioară,

domnia, pentru fiica Ierusalímului.

Asedierea, exilul și eliberarea Siónului

9 Acum, pentru ce înalți strigare?

Oare nu este rege în tine

sau a pierit sfetnicul tău,

că te-a luat în stăpânire durerea

ca a celei care naște?

10 Suferă și geme, fiică a Siónului,

precum cea care naște!

Căci îndată vei ieși din cetate

și vei locui în câmpie,

vei merge în Babilón

și acolo vei fi eliberată,

acolo Domnul te va răscumpăra

din mâna dușmanilor tăi.

Neamurile strivite în arie

11 Îndată se vor aduna împotriva ta neamuri multe care zic:

«Să fie profanată și ochiul nostru

să vadă [ruinarea] Siónului!».

12 Dar ei nu cunosc gândurile Domnului

și nici nu înțeleg planul lui,

pentru că el i-a adunat

ca pe snopi în arie.

13 Ridică-te și treieră, fiică a Siónului!

Căci voi face cornul tău din fier

și copitele tale le voi face din bronz,

vei zdrobi popoare multe”.

Vei nimici pentru Domnul prada lor

și bogăția lor,

pentru Stăpânul întregului pământ.

Mizeria și gloria dinastiei lui Davíd

14 „Adună-te în cete, fiică a cetelor,

pentru că el a pus o fortăreață

împotriva noastră,

cu nuiaua îl lovește peste obraz

pe judecătorul lui Israél!