Capitolul 11

Repopularea Ierusalímului

1 Căpeteniile poporului au locuit la Ierusalím. Cealaltă parte a poporului a tras la sorţi pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalím, cetatea sfântă, iar ceilalţi nouă, în alte cetăţi. 2 Poporul i-a binecuvântat pe toţi cei care s-au oferit de bunăvoie să locuiască la Ierusalím.

3 Acestea sunt căpeteniile provinciilor care au locuit în Ierusalím. În cetăţile lui Iúda au locuit, fiecare în proprietatea lui, Israélul, preoţii, levíţii, cei dăruiţi şi fiii slujitorilor lui Solomón.

Populaţia iudaică de la Ierusalím

4 La Ierusalím au locuit [unii] dintre fiii lui Iúda şi dintre fiii lui Beniamín.

Dintre fiii lui Iúda: Atáia, fiul lui Ozía, fiul lui Zaharía, fiul lui Amária, fiul lui Şefatía, fiul lui Mahalaleél, dintre fiii lui Péreţ, 5 şi Maaséia, fiul lui Barúh, fiul lui Col-Hozé, fiul lui Hazáia, fiul lui Adáia, fiul lui Ioiaríb, fiul lui Zaharía, fiul lui Şiloní. 6 Toţi fiii lui Péreţ care au locuit la Ierusalím au fost patru sute şaizeci şi opt de oameni viteji.

7 Aceştia sunt fiii lui Beniamín: Salú, fiul lui Meşulám, fiul lui Ioéd, fiul lui Pedáia, fiul lui Coláia, fiul lui Maaséia, fiul lui Itiél, fiul lui Isaía, 8 şi după el Gabái şi Salái, nouă sute douăzeci şi opt. 9 Ioél, fiul lui Zierí, era supraveghetorul lor, iar Iúda, fiul lui Hasenúa, era al doilea peste cetate.

10 Dintre preoţi: Iedáia, fiul lui Ioiaríb, Iachín, 11 Seráia, fiul lui Hilchía, fiul lui Meşulám, fiul lui Sadóc, fiul lui Meraiót, fiul lui Ahitúb, responsabilul casei lui Dumnezeu, 12 şi fraţii lor care făceau lucrarea casei, opt sute douăzeci şi doi; Adáia, fiul lui Ierohám, fiul lui Pelalía, fiul lui Amţí, fiul lui Zaharía, fiul lui Paşhúr, fiul lui Malchía, 13 şi fraţii săi, capii părinteşti, două sute patruzeci şi doi; şi Amaşái, fiul lui Azareél, fiul lui Ahzái, fiul lui Meşilemót, fiul lui Imér, 14 şi fraţii lor, oameni viteji, o sută douăzeci şi opt; Zabdiél, fiul lui Ghedolím, care era supraveghetorul lor.

15 Dintre levíţi: Şemáia, fiul lui Haşúb, fiul lui Azricám, fiul lui Haşabía, fiul lui Buní, 16 Şabtái şi Iozabád, [responsabili] peste lucrările din afara casei lui Dumnezeu, erau dintre capii levíţilor. 17 Matanía, fiul lui Micá, fiul lui Zabdí, fiul lui Asáf, era primul care începea lauda în rugăciune, iar Bacbuchía, al doilea dintre fraţii săi; apoi Abdá, fiul lui Şamúa, fiul lui Galál, fiul lui Iedutún. 18 Toţi levíţii care erau în cetatea sfântă erau două sute optzeci şi patru.

19 Uşierii: Acúb, Talmón şi fraţii lor, care păzeau porţile, o sută şapte zeci şi doi. 20 Restul Israélului, preoţii şi levíţii, [au locuit] în toate cetăţile lui Iúda, fiecare la moştenirea lui.

21 Cei dăruiţi [templului] locuiau la Ófel, iar Ţihá şi Ghişpá erau [responsabili] peste cei dăruiţi. 22 Supraveghetorul levíţilor la Ierusalím era Uzí, fiul lui Baní, fiul lui Haşabía, fiul lui Matanía, fiul lui Micá, dintre fiii lui Asáf, cântăreţii care stăteau în fruntea lucrării casei lui Dumnezeu. 23 Căci era o poruncă a regelui şi o înţelegere cu privire la cântăreţi, după necesitatea fiecărei zile. 24 Petahía, fiul lui Meşezabeél, din fiii lui Zérah, fiul lui Iúda, era alături de rege pentru toate problemele legate de popor.

Populaţia iudaică în provincie

25 Însă în satele şi câmpiile lor au locuit [unii] dintre fiii lui Iúda la Chiriát-Árba şi în suburbiile ei, la Dibón şi în suburbiile lui şi la Iecabţeél şi în satele lui; 26 la Iéşua, la Moláda, la Bet-Pélet, 27 la Haţár-Şúal, la Béer-Şéba şi în suburbiile ei, 28 la Ţiclág, la Meconá şi în suburbiile ei, 29 la En-Rimón, la Ţoréea, la Iarmút, 30 la Zanóah, la Adulám şi în satele lor, la Láchiş şi în câmpiile lui, la Azéca şi în suburbiile ei. S-au aşezat de la Béer-Şéba până la Valea Hinnóm.

31 Fiii lui Beniamín [s-au aşezat] de la Ghebá la Micmáş, la Aiá, la Bétel şi în suburbiile lui, 32 la Anatót, la Nob, la Ananía, 33 la Haţór, la Ráma, la Ghitáim, 34 la Hadíd, la Ţeboím, la Nebalát, 35 la Lod, la Onó şi la Ghe-Haraşím.

36 Dintre levíţi, unele grupe din Iúda [au locuit] în Beniamín.