Capitolul 3

Reconstruirea zidurilor

1 Marele preot Eliaşíb s-a ridicat împreună cu fraţii săi, preoţii, şi au construit Poarta Oilor. Au sfinţit-o şi i-au pus uşile; au sfinţit-o de la turnul Méa până la turnul lui Hanáneel. 2 Alături de el au construit oamenii din Ierihón; alături de ei a construit Zacúr, fiul lui Imrí. 3 Fiii lui Senaá au construit Poarta Peştilor. I-au pus grinzile, i-au fixat uşile, încuietorile şi zăvoarele. 4 Alături de ei a reparat Meremót, fiul lui Uría, fiul lui Hacóţ; alături de el a reparat Meşulám, fiul lui Berechía, fiul lui Meşezabeél; alături de el a reparat Sadóc, fiul lui Baaná; 5 alături de ei au lucrat cei din Técoa, ai căror nobili nu au pus umărul la lucrarea Domnului. 6 Poarta cea Veche au reparat-o Ioiáda, fiul lui Paséah, şi Meşulám, fiul lui Besodía. I-au pus grinzile, i-au fixat uşile, încuietorile şi zăvoarele. 7 Alături de ei au reparat Melatía din Gabaón, Iadón din Merón şi oamenii din Gabaón şi Míţpa, lângă tronul guvernatorului de dincoace de Râu; 8 alături de ei a reparat Uzíel, fiul lui Harháia, dintre bijutieri; alături de el a reparat Ananía, dintre cei care făceau arome. Au restaurat Ierusalímul până la zidul cel lat. 9 Alături de ei a reparat Refáia, fiul lui Hur, care era căpetenie peste jumătate din sectorul Ierusalímului. 10 Lângă el a reparat Iedáia, fiul lui Harumáf, în faţa casei sale; alături de el a reparat Hatúş, fiul lui Haşabnía. 11 O altă parte a zidului şi Turnul Cuptoarelor au fost reparate de Malchía, fiul lui Harím, şi de Haşúb, fiul lui Pahát-Moáb. 12 Alături de ei a lucrat, cu fetele sale, Şalúm, fiul lui Halohéş, care era căpetenie peste jumătate din sectorul Ierusalímului. 13 Poarta Văii au reparat-o Hanún şi locuitorii din Zanóah. I-au pus grinzile, i-au fixat uşile, încuietorile şi zăvoarele: [au reparat] o mie de cóţi, până la Poarta Gunoiului. 14 Poarta Gunoiului a reparat-o Malchía, fiul lui Recáb, care era căpetenie peste sectorul din Bet-Chérem: a construit-o, i-a pus grinzile, i-a fixat uşile, încuietorile şi zăvoarele.

15 Poarta Izvorului a reparat-o Şalún, fiul lui Col-Hozé, care era căpetenie peste sectorul din Míţpa: a construit-o, i-a pus grinzile, i-a fixat uşile, încuietorile şi zăvoarele. A reparat zidul piscinei Síloe, lângă grădina regelui, până la scările care coboară din cetatea lui Davíd. 16 După el a reparat Nehemía, fiul lui Azbúc, care era căpetenie peste jumătate din sectorul de la Bet-Ţur, până în faţa mormintelor lui Davíd, până la piscina pe care a făcut-o şi până la casa vitejilor. 17 După el au reparat levíţii, Rehúm, fiul lui Baní, şi alături de el a reparat, pentru sectorul său, Haşabía, care era căpetenie peste jumătate din sectorul Cheilá. 18 După el au lucrat fraţii lor, Bavái, fiul lui Henadád, care era căpetenie peste jumătate din sectorul Cheilá; 19 lângă el, Ézer, fiul lui Iósue, care era căpetenie peste Míţpa, a reparat o altă parte [a zidului] în faţa urcuşului armelor, în unghi.

20 După el a reparat cu ardoare Barúh, fiul lui Zabái , o altă parte de la unghi până la poarta casei lui Eliaşíb, marele preot. 21 După el, Meremót, fiul lui Uría, fiul lui Hacóţ, a reparat o altă parte: de la poarta casei lui Eliaşíb până la capătul casei lui Eliaşíb. 22 După el au reparat preoţii care locuiau în împrejurimi. 23 După ei, Beniamín şi Haşúb au reparat în dreptul casei lor; după ei, Azaría, fiul lui Maaséia, fiul lui Ananía, a lucrat lângă casa lui. 24 După el, Binúi, fiul lui Henadád, a reparat o altă parte, de la casa lui Azaría până la unghi şi până la colţ. 25 Palál, fiul lui Uzaí, a reparat în faţa unghiului şi a turnului de sus care era în partea superioară a casei regelui, lângă curtea temniţei; după el a reparat Pedáia, fiul lui Pareóş. 26 Cei dăruiţi [templului], care locuiau în Ófel, [au reparat] în dreptul Porţii Apelor, spre răsărit şi până la turnul care iese [în afară]. 27 După ei, cei din Técoa au reparat o altă parte, în dreptul turnului celui mare care iese [în afară] până la zidul de la Ófel.

28 Deasupra Porţii Cailor, preoţii au reparat fiecare în dreptul casei lui. 29 După ei, Sadóc, fiul lui Imér, a reparat în dreptul casei lui. După el a reparat Şemáia, fiul lui Şecanía, păzitorul porţii de la răsărit. 30 După el, Ananía, fiul lui Şelemía, şi Hanún, al şaselea fiu al lui Ţaláf, au reparat o altă parte [a zidului]. După ei, Meşulám, fiul lui Berechía, a reparat în dreptul camerei sale. 31 După el, Malchía, dintre bijutieri, a reparat până la casele celor dăruiţi şi ale negustorilor, în dreptul Porţii Numărătorii şi până la camera de sus din colţ. 32 Între camera de sus din colţ şi Poarta Oilor au reparat bijutierii şi negustorii.

Reacţia duşmanilor evreilor

33(4,1) Când a auzit Sanbalát că reconstruim zidul, s-a mâniat şi s-a înfuriat foarte tare şi i-a batjocorit pe iudei. 34(4,2) El le-a zis în faţa fraţilor săi şi a armatei din Samaría: „Ce fac aceşti iudei neputincioşi? Vor fi lăsaţi să construiască şi să termine astăzi? Vor face ei să ia viaţă pietrele din grămada de praf, ele care sunt arse?”. 35(4,3) Tobía, care era lângă el, a zis: „Chiar dacă ei construiesc, dacă s-ar urca o vulpe, ar rupe zidul lor de piatră”. 36(4,4) „Ascultă, Dumnezeul nostru, cum îşi bat joc de noi! Fă să se întoarcă insultele lor asupra capetelor lor şi fă-i de batjocură în ţara captivităţii! 37(4,5) Nu acoperi nelegiuirea lor şi păcatul lor să nu-l ştergi dinaintea ta, pentru că i-au insultat pe cei care construiau!”.

38(4,6) Dar noi am construit zidul şi toate zidurile au fost terminate până la jumătate. Poporul avea la inimă să lucreze.