Capitolul 5

Dificultăţile sociale în timpul lui Nehemía

1 S-a ridicat un strigăt puternic din partea poporului şi a soţiilor lor către fraţii lor iudei. 2 Unii ziceau: „Noi, fiii noştri şi fiicele noastre suntem mulţi; trebuie să facem rost de grâu ca să mâncăm şi să trăim”. 3 Alţii ziceau: „Dăm drept garanţie ogoarele noastre, viile şi casele noastre ca să facem rost de grâu în timpul foametei”. 4 Alţii ziceau: ,,Am împrumutat argint, punând garanţie ogoarele şi viile noastre pentru tributul regelui. 5 Deşi carnea noastră este ca şi carnea fraţilor noştri, fiii noştri sunt ca fiii lor; iată, îi supunem pe fiii noştri şi pe fiicele noastre ca sclavi – ba chiar sunt dintre fiicele noastre [care au fost] supuse –, iar mâinile noastre sunt fără putere, căci ogoarele şi viile noastre sunt ale altora”.

6 M-am mâniat foarte mult când am auzit strigătul lor şi cuvintele acestea. 7 M-am hotărât să-i mustru pe nobili şi pe guvernatori şi să le spun: „Voi luaţi camătă de la fraţii voştri”. Şi am pus împotriva lor o adunare mare 8 şi le-am zis: „Noi i-am răscumpărat, după puterea noastră, pe fraţii noştri iudei care fuseseră vânduţi neamurilor, iar voi îi vindeţi pe fraţii voştri ca să ne fie vânduţi nouă?”. Ei au tăcut şi nu au găsit răspuns. 9 Apoi le-am zis: „Nu este bun lucrul pe care îl faceţi. Oare nu ar trebui să umblaţi în teama de Dumnezeul nostru, ca să nu fim de batjocură pentru naţiuni, duşmanii noştri? 10 Şi eu şi fraţii mei şi slujitorii mei i-am împrumutat cu argint şi grâu. Să abandonăm, vă rog, camăta aceasta! 11 Daţi-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii şi casele şi o sutime din argintul, din grâul, din mustul şi din untdelemnul pe care le-aţi cerut de la ei!”. 12 Ei au răspuns: „Le vom da înapoi şi nu le vom cere nimic! Vom face aşa cum ai zis”. I-am chemat pe preoţi şi i-am pus să jure că vor face după cuvântul acesta. 13 Apoi mi-am scuturat poala [mantiei] şi am zis: „Aşa să scuture Dumnezeu din casa lui şi din câştigul său pe oricine nu va împlini cuvântul acesta: aşa să fie scuturat şi golit!”. Toată adunarea a zis: „Amin!”. Şi l-au lăudat pe Domnul. Iar poporul a făcut după cuvântul acesta.

Apologia administraţiei lui Nehemía

14 Din ziua în care m-a stabilit ca să fiu guvernator în ţara lui Iúda, din anul al douăzecilea şi până în anul al treizeci şi doilea al regelui Artaxérxes, eu şi fraţii mei nu am mâncat pâinea guvernatorului. 15 Dar primii guvernatori care fuseseră înaintea mea au îngreunat poporul şi au luat de la el pâine şi vin în afară de cei patruzeci de [sícli de] argint; ba chiar şi slujitorii lor stăpâneau peste popor. Dar eu nu am făcut aşa pentru că mă tem de Dumnezeu. 16 Ci am lucrat şi la repararea acestui zid; nu am cumpărat niciun ogor şi toţi slujitorii mei erau adunaţi acolo la lucru.

17 Aveam la masă o sută cincizeci de oameni, iudei şi guvernatori, şi cei care veneau la noi dintre popoarele dimprejurul nostru. 18 Ceea ce se pregătea în fiecare zi erau un bou şi şase berbeci aleşi; pentru mine se pregăteau păsări, iar la fiecare zece zile, pentru toţi, vin din belşug. Cu toate acestea, nu am cerut pâinea guvernatorului, pentru că lucrarea apăsa asupra acestui popor.

19 Aminteşte-ţi de mine, Dumnezeul meu, pentru tot binele pe care l-am făcut acestui popor!