Capitolul 10

Trâmbiţele de argint

1 Domnul i-a zis lui Moise: 2 „Fă-ţi două trâmbiţe de argint; lucrare bătută să le faci! Ele să-ţi slujească pentru chemarea adunării şi pentru pornirea taberelor. 3 Când se va suna cu ele, toată adunarea să se strângă la tine, la uşa cortului întâlnirii. 4 Când se va suna numai cu una, să se strângă la tine căpeteniile, capii [grupelor] de o mie ale lui Israél.

5 Când veţi suna cu zgomot, să pornească taberele care sunt aşezate la est; 6 când veţi suna a doua oară cu zgomot, să pornească taberele care sunt aşezate la sud: să se sune cu zgomot la plecarea lor! 7 Când veţi convoca adunarea, să sunaţi, dar nu cu zgomot! 8 Fiii lui Áaron, preoţii, să sune din trâmbiţe! Aceasta este o hotărâre veşnică pentru voi, din generaţie în generaţie.

9 Când veţi merge la război, în ţara voastră, împotriva duşmanului care vă atacă, să sunaţi cu zgomot din trâmbiţe şi veţi fi amintiţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru şi veţi fi eliberaţi de duşmanii voştri! 10 În zilele voastre de bucurie, în sărbătorile voastre şi la începuturile lunilor voastre, să sunaţi din trâmbiţe însoţind arderile voastre de tot şi jertfele voastre de împăcare şi vor fi pentru voi aducere aminte înaintea Dumnezeului vostru! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

Plecarea

11 În anul al doilea, în luna a doua, în ziua a douăzecea a lunii, s-a ridicat norul de deasupra cortului mărturiei. 12 Fiii lui Israél au pornit din pustiul Sínai după ordinea lor de mers. Norul s-a oprit în pustiul Parán.

13 Au pornit pentru prima dată după cuvântul Domnului [dat] prin Moise. 14 Întâi a pornit steagul taberei fiilor lui Iúda, după grupele lor. Peste grupa lor era Nahşón, fiul lui Aminadáb; 15 peste grupa tribului fiilor lui Isahár era Netanaél, fiul lui Ţuár; 16 peste grupa tribului fiilor lui Zabulón era Elíab, fiul lui Helón.

17 Când a fost demontat cortul, au pornit fiii lui Gherşón şi fiii lui Merári, ducând cortul.

18 Apoi a pornit steagul taberei lui Rubén, după grupele lor. Peste grupa lui era Eliţúr, fiul lui Şedeúr; 19 peste grupa tribului fiilor lui Simeón era Şelumiél, fiul lui Ţurişadái;

20 peste grupa tribului fiilor lui Gad era Eliasáf, fiul lui Deuél.

21 Apoi au pornit fiii lui Chehát, ducând sanctuarul, iar [ceilalţi] ridicau cortul până la venirea lor.

22 Apoi a pornit steagul taberei fiilor lui Efraím, după grupele lor. Peste grupa lui era Elişamá, fiul lui Amihúd; 23 peste grupa tribului fiilor lui Manáse era Gamaliél, fiul lui Pedahţúr; 24 peste grupa tribului fiilor lui Beniamín era Abídan, fiul lui Ghideoní.

25 Apoi a pornit steagul taberei fiilor lui Dan, după grupele lor, fiind ultimii dintre toate taberele. Peste grupa lui era Ahiézer, fiul lui Amişadái; 26 peste grupa tribului fiilor lui Aşér era Paghiél, fiul lui Ocrán; 27 peste grupa tribului fiilor lui Neftáli era Ahirá, fiul lui Enán.

28 Aceasta a fost ordinea plecării fiilor lui Israél, după grupele lor. Şi au pornit.

Propunerea făcută de Moise lui Hobáb

29 Moise i-a zis lui Hobáb, fiul lui Reuél, din Madián, socrul lui Moise: „Noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis: «Eu vi-l voi da vouă». Vino cu noi şi îţi vom face bine, căci Domnul a spus lucruri bune cu privire la Israél!”. 30 [Hobáb] i-a răspuns: „Nu merg, căci mă voi duce în ţara mea şi în locul meu de naştere”. 31 Moise a zis: ,,Nu ne părăsi, te rog, fiindcă tu cunoşti [locurile] unde putem să ne fixăm tabăra şi să ne fii călăuză! 32 Dacă mergi cu noi, acel bine pe care ni-l va face nouă Domnul, ţi-l vom face şi noi ţie”.

33 Au mers de la muntele Domnului cale de trei zile, iar arca alianţei Domnului mergea înaintea lor cale de trei zile ca să caute pentru ei loc de odihnă.

34 Norul Domnului era deasupra lor în timpul zilei, atunci când porneau din tabără.

35 Când pornea arca, Moise zicea:

„Ridică-te, Doamne,

ca să se risipească duşmanii tăi

şi să fugă dinaintea feţei tale

cei ce te urăsc!”.

36 Iar când se oprea, el zicea:

„Întoarce-te, Doamne,

spre mulţimea miilor lui Israél!”.