Capitolul 18

1 Domnul i-a zis lui Áaron: „Tu, fiii tăi şi casa tatălui tău care este cu tine să purtaţi păcatul legat de sanctuar; tu şi fiii tăi care sunt împreună cu tine să purtaţi păcatul legat de preoţia voastră! 2 Apropie-i de tine şi pe fraţii tăi din tribul lui Lévi, din familia tatălui tău, ca să fie însoţitorii tăi şi să te slujească atunci când tu şi fiii tăi împreună cu tine sunteţi înaintea cortului întâlnirii! 3 Să păzească cele de păzit ale tale şi cele de păzit ale întregului cort. Dar să nu se apropie de instrumentele sanctuarului, nici de altar, ca să nu moară nici ei, nici voi. 4 Ei să te însoţească şi să păzească cele de păzit ale cortului întâlnirii pentru toată slujirea cortului! Niciun străin să nu se apropie de voi! 5 Să păziţi cele de păzit ale sanctuarului şi cele de păzit ale altarului, ca să nu mai fie mânie împotriva fiilor lui Israél! 6 Iată, eu i-am luat pe fraţii voştri, levíţii, din mijlocul fiilor lui Israél: sunt ai voştri ca dar oferit Domnului, ca să facă slujba cortului întâlnirii. 7 Tu şi fiii tăi care sunt împreună cu tine să păziţi preoţia voastră în tot ce priveşte altarul şi tot ce este dincolo de perdea şi să slujiţi! Vă dau preoţia ca o slujire în dar. Străinul care se va apropia să fie omorât!”.

Partea preoţilor

8 Domnul i-a zis lui Áaron: „Iată, eu ţi-am dat slujirea darurilor mele ridicate din toate cele sfinte ale fiilor lui Israél; ţie ţi le-am dat, datorită ungerii, şi fiilor tăi printr-o hotărâre veşnică. 9 Acesta este al tău dintre cele preasfinte pe care le aduc prin foc: toate darurile şi ofrandele lor, toate jertfele lor pentru păcat şi toate jertfele pentru vinovăţie pe care mi le aduc ei să fie preasfinte pentru tine şi pentru fiii tăi! 10 Să le mâncaţi într-un loc preasfânt! Orice bărbat să mănânce din ele! Să fie pentru tine sfinte!

11 Şi acesta mai este al tău: darul ridicat al ofertelor lor şi toate darurile legănate ale fiilor lui Israél. Ţi le dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale care sunt cu tine printr-o hotărâre veşnică. Oricine este curat în casa ta poate să mănânce din ele. 12 Tot ceea ce e mai bun din ulei şi tot ceea ce e mai bun din must, pârga lor, pe care le aduc Domnului, ţi le dau ţie. 13 Cele dintâi roade de pe toate pământurile lor, pe care le aduc Domnului, sunt ale tale. Oricine este curat în casa ta poate să mănânce din ele. 14 Tot ce este consacrat Domnului în Israél este al tău. 15 Tot ce deschide pântecele oricărui trup pe care-l aduc Domnului, de la om până la animal, este al tău. Dar să răscumpere întâiul născut al oamenilor şi pe întâiul născut al animalelor impure să-l răscumpere. 16 Să-i răscumpere pe cei de la o lună, după aprecierea ta, cu cinci sícli de argint, după síclul sanctuarului, care este de douăzeci de ghere. 17 Dar să nu răscumpere întâiul născut al vacii, nici întâiul născut al oii, nici întâiul născut al caprei: acestea sunt sfinte. Sângele lor să-l stropeşti pe altar şi să le arzi grăsimea: aceasta este o jertfă prin foc, mireasmă plăcută Domnului. 18 Carnea lor să fie a ta, ca şi pieptul darului legănat şi spata dreaptă: sunt ale tale. 19 Toate darurile ridicate sfinte pe care le aduc fiii lui Israél pentru Domnul le dau ţie şi fiilor tăi şi fiicelor tale care sunt cu tine printr-o hotărâre veşnică: este o alianță de sare veşnică înaintea Domnului pentru tine şi pentru descendenţa ta care este cu tine”.

20 Domnul i-a zis lui Áaron: „În ţara lor tu să nu ai nicio moştenire sau proprietate în mijlocul lor! Eu sunt moştenirea ta şi proprietatea ta în mijlocul fiilor lui Israél.

Proprietăţile levíţilor

21 Fiilor lui Lévi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israél, pentru slujirea pe care o fac ei la cortul întâlnirii. 22 Fiii lui Israél să nu se mai apropie de cortul întâlnirii ca să nu poarte păcat şi să nu moară! 23 Leviţii să facă slujba la cortul întâlnirii şi să poarte vinovăţia lor! Este o lege veşnică, din generaţie în generaţie. În mijlocul fiilor lui Israél, să nu aibă moştenire! 24 Pentru că zeciuielile pe care fiii lui Israél le aduc Domnului ca dar ridicat, le-am dat levíţilor ca moştenire. De aceea le-am spus: în mijlocul fiilor lui Israél să nu aibă moştenire!”.

Zeciuielile

25 Domnul i-a zis lui Moise: 26 „Vorbeşte levíţilor şi spune-le: «Când luaţi de la fiii lui Israél zeciuiala pe care v-o dau de la ei ca moştenire a voastră, să aduceţi din ea, ca dar ridicat Domnului, a zecea parte din zeciuială 27 şi darul vostru ridicat vi se va socoti ca grâul din arie şi ca belşugul din teasc. 28 Astfel să aduceţi şi voi dar ridicat Domnului din toate zeciuielile voastre pe care le luaţi de la fiii lui Israél şi să aduceţi din ele dar ridicat Domnului pentru Áaron, preotul! 29 Din toate darurile voastre să aduceţi dar ridicat Domnului: din ce este cel mai bun, partea sfântă a lui din ele».

30 Să le spui: «Când veţi ridica partea cea mai bună din ele, să le fie socotită levíţilor ca venitul ariei şi ca venitul teascului! 31 Să o mâncaţi oriunde, voi şi casele voastre, căci aceasta este plata voastră pentru slujirea voastră la cortul întâlnirii, 32 ca să nu purtaţi păcat când veţi ridica partea cea mai bună din ele şi să nu profanaţi cele sfinte ale fiilor lui Israél şi să nu muriţi»”.