Capitolul 19

Pregătirea apei de purificare și vaca roșie

1Domnul le-a vorbit lui Moise şi lui Áaron: 2 „Aceasta este hotărârea legii pe care o porunceşte Domnul: spune-le fiilor lui Israél să aducă la tine o vacă roşie, fără meteahnă, în care nu este niciun cusur şi pe care nu a fost pus jugul. 3 Să o daţi preotului Eleazár; el s-o scoată în afara taberei şi să fie înjunghiată înaintea lui! 4 Preotul Eleazár să ia cu degetul din sângele ei şi să stropească de şapte ori înaintea cortului întâlnirii! 5 Vaca să fie arsă înaintea lui; să-i ardă pielea, carnea şi sângele, împreună cu excrementele! 6 Preotul să ia lemn de cedru, isop şi purpură stacojie şi să le arunce în mijlocul flăcărilor în care arde vaca! 7 Preotul să-şi spele hainele şi să-şi scalde trupul în apă, apoi să vină în tabără! Preotul este impur până seara. 8 Cel care arde vaca să-şi spele hainele în apă şi să-şi scalde trupul în apă: este impur până seara! 9 Să strângă cenuşa vacii un om pur şi s-o pună în afara taberei, într-un loc curat; să fie pentru adunarea fiilor lui Israél, ca să o folosească pentru apa de purificare! Aceasta este o jertfă pentru păcat. 10 Cel care strânge cenuşa vacii să-şi spele hainele; este impur până seara. Este o lege veşnică atât pentru fiii lui Israél, cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul lor.

Cazuri de impuritate

11 Oricine se atinge de vreun mort, de orice cadavru de om, este impur timp de şapte zile. 12 Să se cureţe a treia zi şi a şaptea zi şi va fi curat; dacă nu se curăţă a treia zi şi a şaptea zi, nu va fi curat. 13 Oricine se atinge de un mort, de orice cadavru de om, şi nu se va curăţi, profanează cortul Domnului; omul acela să fie nimicit din Israél, deoarece apa de purificare nu a fost stropită peste el şi este încă impur: impuritatea lui este în el.

14 Aceasta este legea pentru un om care moare în cort: oricine vine în cort sau se află în cort este impur timp de şapte zile. 15 Şi orice vas descoperit, pe care nu este fixat capacul, este impur.

16 Oricine se atinge, pe câmp, de un om ucis de sabie sau de un mort sau de oasele unui om sau de un mormânt este impur timp de şapte zile.

Ritualul apei de purificare

17 Să se ia, pentru cel impur, din cenuşa jertfei pentru păcat care a fost arsă şi să se pună peste ea apă de izvor într-un vas! 18 Un om pur să ia isop şi să-l înmoaie în apă; să stropească cortul, toate instrumentele, oamenii care sunt acolo, pe cel ce s-a atins de oase sau de cel ucis sau de vreun mort sau de vreun mormânt. 19 Cel pur să-l stropească pe cel impur în ziua a treia şi în ziua a şaptea şi să-l cureţe în ziua a şaptea! Să-şi spele hainele şi să se scalde în apă; şi seara devine curat. 20 Omul care este impur şi nu se purifică să fie nimicit din mijlocul comunităţii, căci a profanat sanctuarul Domnului: apa de purificare nu a fost stropită asupra lui şi el este impur.

21 Aceasta este o lege veşnică pentru ei. Cel care va stropi cu apa de purificare să-şi spele hainele! Cel care se atinge de apa de purificare este impur până seara. 22 Orice va atinge cel impur devine impur şi oricine se atinge de el este impur până seara”.