Capitolul 22

VI. ÎN MOÁB

1 Fiii lui Israél au pornit şi şi-au fixat tabăra în stepele Moábului, dincolo de Iordán, în faţa Ierihónului.

Regele Bálac şi Balaám

2 Bálac, fiul lui Ţipór, a văzut tot ceea ce făcuse Israél amoréilor. 3 Moáb s-a temut mult de popor pentru că era numeros.

Moáb s-a înspăimântat de fiii lui Israél. 4 Moáb le-a zis bătrânilor lui Madián: „Mulţimea aceasta va devora tot ceea ce este în jurul nostru aşa cum boul devorează verdeaţa de pe câmp”.

În timpul acela Bálac, fiul lui Ţipór, era rege în Moáb. 5 A trimis mesageri la Balaám, fiul lui Beór, la Petór, pe râu, în ţara fiilor lui Amáv, ca să-l cheme şi să-i spună: „Iată, un popor a ieşit din Egipt, acoperă faţa pământului şi s-a aşezat în faţa mea. 6 Acum vino, te rog, să blestemi pentru mine poporul acesta, căci este mai puternic decât mine; poate că îl voi putea bate şi-l voi izgoni din ţară, căci ştiu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat şi pe cine blestemi tu este blestemat”.

7 Bătrânii lui Moáb şi bătrânii lui Madián au plecat având în mâinile lor daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balaám şi i-au spus cuvintele lui Bálac. 8 [Balaám] le-a zis: „Rămâneţi aici peste noapte şi vă voi da răspuns după cum îmi va spune Domnul”. Căpeteniile din Moáb au rămas cu Balaám. 9 Dumnezeu a venit la Balaám şi i-a zis: „Cine sunt oamenii aceştia care sunt la tine?”. 10 Balaám i-a răspuns lui Dumnezeu: „Bálac, fiul lui Ţipór, regele din Moáb, i-a trimis la mine [să-mi spună]: 11 «Iată, un popor a ieşit din Egipt şi acoperă faţa pământului; vino şi blestemă-l pentru mine; poate că îl voi putea bate şi-l voi izgoni!»”. 12 Dumnezeu i-a zis lui Balaám: „Să nu te duci cu ei şi nici să nu blestemi poporul, căci el este binecuvântat!”. 13 Balaám s-a sculat dimineaţa şi a zis căpeteniilor lui Bálac: „Mergeţi în ţara voastră, căci Domnul nu m-a lăsat să merg cu voi!”. 14 Căpeteniile din Moáb s-au sculat, au venit la Bálac şi i-au spus: „Balaám a refuzat să vină cu noi”.

15 Bálac a trimis din nou mai multe căpetenii, mai de vază decât celelalte. 16 Au ajuns la Balaám şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Bálac, fiul lui Ţipór: «Te rog, nu refuza să vii la mine; 17 căci îţi voi da multă cinste şi voi face tot ce-mi vei spune; vino, te rog, şi blestemă pentru mine poporul acesta!»”. 18 Balaám a răspuns şi le-a zis slujitorilor lui Bálac: „Să-mi dea Bálac chiar şi casa lui plină de argint şi de aur, nu pot să încalc cuvântul Domnului şi să fac vreun lucru mic sau mare. 19 Dar rămâneţi, vă rog, aici noaptea aceasta şi voi vedea ce-mi mai spune Domnul”. 20 Dumnezeu a venit la Balaám în timpul nopţii şi i-a zis: „Dacă vin la tine oamenii [aceia], scoală-te şi du-te cu ei; dar să faci numai ce-ţi voi spune!”. 21 Balaám s-a sculat dimineaţa, a pus şaua pe măgăriţă şi a mers cu căpeteniile lui Moáb.

Măgăriţa lui Balaám

22 Dumnezeu s-a aprins de mânie pentru că plecase. Îngerul Domnului s-a aşezat în drum ca să i se împotrivească. Iar Balaám era călare pe măgăriţa lui şi doi slujitori ai lui erau cu el. 23 Măgăriţa l-a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă în mână; s-a abătut din drum şi a luat-o pe câmp. Balaám şi-a bătut măgăriţa ca s-o aducă la drum.

24 Îngerul Domnului s-a aşezat pe cărarea dintre vii: acolo era un zid de o parte şi un zid de cealaltă parte. 25 Măgăriţa l-a văzut pe Îngerul Domnului; s-a strâns spre zid şi a strâns piciorul lui Balaám de zid. Balaám a bătut-o din nou.

26 Îngerul Domnului a trecut din nou şi s-a aşezat într-un loc unde nu era cale să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. 27 Măgăriţa l-a văzut pe Îngerul Domnului şi s-a culcat sub Balaám. Balaám s-a aprins de mânie şi a bătut măgăriţa cu un toiag.

28 Domnul a deschis gura măgăriţei şi ea i-a zis lui Balaám: „Ce ţi-am făcut că m-ai bătut de trei ori?”. 29 Balaám i-a zis măgăriţei: „Pentru că ţi-ai bătut joc de mine; ai noroc că nu am o sabie în mână, că acum te-aş ucide”. 30 Măgăriţa i-a zis lui Balaám: „Nu sunt eu oare măgăriţa ta pe care ai călărit mereu până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ţi fac aşa?”. Şi el a răspuns: „Nu”.

31 Domnul i-a deschis ochii lui Balaám şi Balaám l-a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă în mână: s-a plecat şi s-a aruncat cu faţa la pământ. 32 Îngerul Domnului i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori? Iată, eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul duce spre prăpastie înaintea mea. 33 Măgăriţa m-a văzut şi s-a abătut de trei ori dinaintea mea; dacă nu s-ar fi abătut dinaintea mea, pe tine te-aş fi omorât, iar pe ea aş fi lăsat-o în viaţă”. 34 Balaám a zis Îngerului Domnului: „Am păcătuit, căci nu ştiam că te-ai aşezat înaintea mea pe drum; şi acum, dacă este rău în ochii tăi, mă voi întoarce”. 35 Îngerul Domnului i-a zis lui Balaám: „Mergi cu oamenii aceştia; dar să spui numai cuvintele pe care ţi le voi spune eu!”. Şi Balaám a mers cu căpeteniile lui Bálac.

36 Bálac a auzit că vine Balaám şi i-a ieşit înainte la Ir-Moáb, care este la hotarul lui Arnón, la capătul ţinutului. 37 Bálac i-a zis lui Balaám: „N-am trimis eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Nu pot eu oare să-ţi dau cinste?”. 38 Balaám i-a zis lui Bálac: „Iată că am venit la tine; acum, nu voi putea să zic nimic: cuvântul pe care Dumnezeu îl va pune în gura mea, pe acela îl voi spune”.

39 Balaám a mers cu Bálac şi au ajuns la Chiriát-Huţót. 40 Bálac a jertfit boi şi oi şi a trimis şi lui Balaám şi căpeteniilor care erau cu el. 41 Dimineaţa, Bálac l-a luat pe Balaám şi au urcat pe Bamót-Báal şi au văzut de acolo hotarul poporului.