Capitolul 29

f) Jertfele de la Sărbătoarea

Sunatului din trâmbiţă

1 În luna a şaptea, în prima zi a lunii, să aveţi o convocare sfântă: să nu faceţi nicio lucrare servilă! Să fie pentru voi o zi a Sunatului [din trâmbiţă]! 2 Să aduceţi ca ardere de tot, mireasmă plăcută Domnului, un viţel, un berbec, şi şapte miei de un an, fără cusur! 3 Să aduceţi ofranda lor, făină aleasă, frământată cu untdelemn, câte trei zecimi [dintr-o éfă] pentru un viţel, două zecimi pentru berbec 4 şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei! 5 [Să aduceţi] un ţap ca jertfă pentru păcat, ca să se facă ispăşire pentru voi! 6 [Să le aduceţi] în afară de arderea de tot pentru lună nouă şi ofranda ei şi în afară de arderea de tot permanentă, darul ei de mâncare şi jertfele lor de băutură, după legea lor, mireasmă plăcută, jertfă prin foc pentru Domnul!

g) Jertfele de la Ziua Ispăşirii

7 În ziua a zecea a acestei luni a şaptea, să aveţi o convocare sfântă şi să vă umiliţi sufletele! Să nu faceţi nicio lucrare! 8 Să aduceţi ca ardere de tot, mireasmă plăcută Domnului, un viţel, un berbec şi şapte miei de un an, fără cusur! 9 [Să aduceţi] ofranda lor făină aleasă, frământată cu untdelemn, câte trei zecimi [dintr-o éfă] pentru un viţel, două zecimi pentru un berbec 10 şi câte o zecime pentru fiecare din cei şapte miei! 11 [Să aduceţi] un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de jertfa pentru păcat din [Ziua] Ispăşirii şi, în afară de arderea de tot permanentă şi ofranda ei, şi jertfele lor de băutură!

h) Sărbătoarea Corturilor

12 În ziua a cincisprezecea a lunii a şaptea, să aveţi o convocare sfântă! Să nu faceţi nicio lucrare servilă! Să faceţi o sărbătoare pentru Domnul timp de şapte zile! 13 Să aduceţi ca ardere de tot, jertfă prin foc, mireasmă plăcută Domnului, treisprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an! Să fie fără cusur! 14 [Să aduceţi] ofrandele lor, făină aleasă, frământată cu untdelemn, trei zecimi [dintr-o éfă] pentru fiecare din cei treisprezece viţei, două zecimi pentru fiecare din cei doi berbeci 15 şi câte o zecime pentru fiecare din cei paisprezece miei! 16 [Să aduceţi] un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot permanentă, ofranda ei şi jertfa ei de băutură!

17 A doua zi, [să aduceţi] doisprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, fără cusur, 18 cu ofranda lor şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după lege! 19 [Să aduceţi] un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot permanentă, ofranda ei şi jertfele lor de băutură!

20 A treia zi, [să aduceţi] unsprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, fără cusur, 21 cu ofranda lor şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după lege! 22 [Să aduceţi] un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot permanentă, ofranda ei şi jertfa ei de băutură!

23 A patra zi, [să aduceţi] zece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, fără cusur, 24 cu ofranda lor şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după lege! 25 [Să aduceţi] un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot permanentă, ofranda ei şi jertfa ei de băutură!

26 În ziua a cincea, [să aduceţi] nouă viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur, 27 cu ofranda lor şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după lege! 28 [Să aduceţi] un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot permanentă, ofranda ei şi jertfa ei de băutură!

29 În ziua a şasea, [să aduceţi] opt viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, fără cusur, 30 cu ofranda lor şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după lege! 31 [Să aduceţi] un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot permanentă, ofranda ei şi jertfa ei de băutură!

32 În ziua a şaptea, [să aduceţi] şapte viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, fără cusur, 33 cu ofranda lor şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după legea lor! 34 [Să aduceţi] un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot permanentă, ofranda ei şi jertfa ei de băutură!

35 În ziua a opta, să aveţi o adunare de sărbătoare! Să nu faceţi nicio lucrare servilă! 36 Să aduceţi ca ardere de tot, jertfă prin foc, mireasmă plăcută Domnului, un viţel, un berbec şi şapte miei de un an, fără cusur, 37 cu ofranda lor şi jertfele lor de băutură pentru viţel, berbec şi miei, după numărul lor, după lege! 38 [Să aduceţi] un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot permanentă, ofranda ei şi jertfa ei de băutură!

39 Acestea să le aduceţi Domnului la timpurile lor stabilite, în afară de voturile voastre, de darurile voastre de bunăvoie pentru arderile voastre de tot, pentru ofrandele voastre, pentru jertfele voastre de băutură şi pentru jertfele voastre de împăcare!»”.