Capitolul 31

VII. SPRE CANAÁN

Războiul împotriva lui Madián

1 Domnul i-a zis lui Moise: 2 „Răzbună-i pe fiii lui Israél împotriva madianíţilor! După aceea vei fi adăugat la poporul tău”.

3 Moise a vorbit poporului: „Înarmaţi dintre voi bărbaţi pentru război ca să meargă împotriva lui Madián şi să aducă răzbunarea Domnului împotriva lui Madián! 4 Să trimiteţi la război câte o mie pentru fiecare trib din toate triburile lui Israél!”.

5 Au luat dintre miile lui Israél câte o mie de fiecare trib: douăsprezece mii, înarmaţi pentru război. 6 Moise i-a trimis la război câte o mie de fiecare trib, pe ei şi pe Pinhás, fiul lui Eleazár, preotul, care avea instrumentele sfinte şi trâmbiţele pentru alarmă în mâna lui.

7 Au luptat împotriva lui Madián, aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise, şi i-au ucis pe toţi cei de parte bărbătească. 8 I-au omorât pe regii lui Madián împreună cu toţi cei căzuţi ai lor: pe Eví, pe Réchem, pe Ţur, pe Hur şi pe Réba, cei cinci regi ai lui Madián. L-au ucis cu sabia şi pe Balaám, fiul lui Beór. 9 Fiii lui Israél au luat captive femeile lui Madián, copiii lor mici. Au prădat toate animalele lor, toate turmele lor şi toate bogăţiile lor. 10 Toate cetăţile lor în care locuiau şi toate împrejmuirile lor le-au ars în foc. 11 Au luat toată prada şi toată captura de oameni şi de animale. 12 Au adus la Moise şi la Eleazár, preotul, şi la adunarea fiilor lui Israél – pe cei captivi, captura, prada – în tabără, care era în stepele din Moáb, lângă Iordán, în faţa Ierihónului.

Masacrarea femeilor şi purificarea capturii

13 Moise, preotul Eleazár şi toate căpeteniile adunării au ieşit în faţa lor, în afara taberei. 14 Moise s-a mâniat pe supraveghetorii armatei, pe căpeteniile peste o mie şi pe căpeteniile peste o sută care veneau de la război, de la luptă. 15 El le-a zis: „Aţi lăsat în viaţă toate femeile? 16 Iată, ele sunt acelea care, după cuvântul lui Balaám, i-au făcut pe fiii lui Israél să păcătuiască împotriva Domnului, în cele legate de Peór, făcând să fie o pedeapsă peste comunitatea Domnului. 17 Acum, ucideţi orice copil de parte bărbătească şi ucideţi orice femeie care a cunoscut un bărbat culcându-se cu el! 18 Dar orice fată care nu a cunoscut patul vreunui bărbat, lăsaţi-o în viaţă pentru voi! 19 Dar voi, rămâneţi timp de şapte zile în afara taberei; oricine a ucis pe cineva sau s-a atins de vreun căzut să se purifice în ziua a treia şi în ziua a şaptea, voi şi cei captivi ai voştri! 20 Purificaţi orice haină, orice lucru din piele, orice este făcut din păr de capră şi orice instrument din lemn!”.

21 Preotul Eleazár le-a zis bărbaţilor de război care fuseseră la luptă: „Aceasta este hotărârea legii pe care Domnul i-a poruncit-o lui Moise: 22 aurul, argintul, bronzul, fierul, cositorul şi plumbul, 23 orice lucru care suportă focul să-l treceţi prin foc ca să se purifice, numai să fie curăţit cu apa de purificare! Şi orice lucru care nu suportă focul să-l treceţi prin apă! 24 Să vă spălaţi hainele în ziua a şaptea şi veţi fi curaţi! După aceea să veniţi în tabără!”.

Împărţirea prăzii

25 Domnul i-a zis lui Moise: 26 „Faceţi calculul capturii, al celor luaţi captivi dintre oameni şi dintre animale, tu şi Eleazár, preotul, şi căpeteniile triburilor adunării! 27 Împarte prada între luptătorii care s-au dus la război şi în toată adunarea! 28 Să iei o dare pentru Domnul de la oamenii care au fost la luptă şi care au ieşit la război: un suflet la cinci sute, dintre oameni, dintre vite, dintre măgari şi dintre oi! 29 Să luaţi din jumătatea cuvenită lor şi să o dai preotului Eleazár ca dar ridicat pentru Domnul! 30 Din jumătatea cuvenită fiiilor lui Israél să iei unul din cincizeci, dintre oameni, dintre vite, dintre măgari şi dintre oi, din toate animalele! Să le dai levíţilor care păzesc cele ce sunt de păzit în sanctuarul Domnului!”.

31 Moise şi preotul Eleazár au făcut după cum îi poruncise Domnul lui Moise. 32 Captura care a rămas din prada pe care o luaseră oamenii de război era: şase sute şaptezeci şi cinci de mii de oi, 33 şaptezeci şi două de mii de vite, 34 şaizeci şi una de mii de măgari. 35 Iar femeile care nu au cunoscut patul vreunui bărbat, toate erau treizeci şi două de mii. 36 Jumătatea care era partea celor care ieşiseră la război a fost în număr de trei sute treizeci şi şapte de mii de oi. 37 Iar darea pentru Domnul dintre oi a fost de şase sute şaptezeci şi cinci. 38 Vitele au fost treizeci şi şase de mii; iar darea pentru Domnul a fost de şaptezeci şi două. 39 Măgarii au fost treizeci de mii cinci sute, iar darea pentru Domnul a fost şaizeci şi unu. 40 Oamenii au fost şaisprezece mii; iar darea pentru Domnul a fost treizeci şi două de suflete. 41 Moise a dat darea pentru darul ridicat lui Eleazár, preotul, după cum îi poruncise Domnul lui Moise.

42 Jumătatea cuvenită fiilor lui Israél pe care o împărţise Moise de la bărbaţii care fuseseră la război 43 şi care era partea adunării a fost de trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi, 44 treizeci şi şase de mii de vite, 45 treizeci de mii cinci sute de măgari 46 şi şaisprezece mii de oameni. 47 Din jumătatea cuvenită fiilor lui Israél, Moise a luat unul din cincizeci dintre oameni şi dintre animale şi le-a dat levíţilor care păzesc cele ce sunt de păzit la sanctuarul Domnului, după cum îi poruncise Domnul lui Moise.

48 S-au apropiat de Moise supraveghetorii care erau peste miile oştirii, căpetenii peste o mie şi căpetenii peste o sută. 49 I-au zis lui Moise: „Slujitorii tăi au făcut calculul bărbaţilor de război care au fost sub mâna noastră şi nu lipseşte niciunul dintre noi. 50 Aducem ca dar Domnului fiecare ce a găsit: obiecte din aur, podoabe, lănţişoare, brăţări, inele, cercei, ca să se facă ispăşire pentru sufletele noastre înaintea Domnului. 51 Moise şi preotul Eleazár au luat de la ei toate obiectele făcute din aur. 52 Tot aurul pentru darul ridicat pe care l-au oferit Domnului a fost: şaisprezece mii şapte sute cincizeci de sícli de la căpeteniile peste o mie şi de la căpeteniile peste o sută.

53 Oamenii de război prădaseră fiecare pentru sine. 54 Moise şi preotul Eleazár au luat aurul de la căpeteniile peste o mie şi peste o sută şi l-au adus în cortul întâlnirii, ca memorial pentru fiii lui Israél înaintea Domnului.