Capitolul 33

Etapele Exodului: din Egipt până în Moáb

1 Acestea sunt popasurile fiilor lui Israél care au ieşit din ţara Egiptului, după grupele lor, sub conducerea lui Moise şi a lui Áaron. 2 Moise a scris plecările lor, după popasurile lor, la cuvântul Domnului. Acestea sunt popasurile lor, după plecările lor:

3 Au plecat de la Rámses în luna întâi, în ziua a cincisprezecea a lunii întâi; a doua zi după Paşte, fiii lui Israél au ieşit cu braţul ridicat înaintea tuturor egipténilor, 4 în timp ce egipténii îi îngropau pe cei pe care îi lovise Domnul dintre ei, adică pe toţi întâii născuţi. Domnul a făcut judecată chiar şi împotriva zeilor lor.

5 Fiii lui Israél au pornit de la Rámses şi şi-au fixat tabăra la Sucót. 6 Au plecat de la Sucót şi şi-au fixat tabăra la Etám, care este la marginea pustiului. 7 Au plecat de la Etám, s-au întors la Pi-Hahirót, în faţa lui Báal-Ţefón, şi şi-au fixat tabăra înaintea [cetăţii] Migdól. 8 Au plecat de la Pi-Hahirót şi au trecut prin mijlocul mării spre pustiu; au mers cale de trei zile în pustiul Etám şi şi-au fixat tabăra la Mára. 9 Au plecat de la Mára şi au ajuns la Elím; la Elím erau douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de palmieri. Şi şi-au fixat tabăra acolo. 10 Au plecat de la Elím şi şi-au fixat tabăra la Marea Roşie. 11 Au plecat de la Marea Roşie şi şi-au fixat tabăra în pustiul Sin. 12 Au plecat din pustiul Sin şi şi-au fixat tabăra la Dofcá. 13 Au plecat de la Dofcá şi şi-au fixat tabăra la Alúş. 14 Au plecat de la Alúş şi şi-au fixat tabăra la Refidím. Acolo nu era apă ca să bea poporul. 15 Au plecat de la Refidím şi şi-au fixat tabăra în pustiul Sínai. 16 Au plecat din pustiul Sínai şi şi-au fixat tabăra la Chibrót-Hataavá. 17 Au plecat de la Chibrot- Hataavá şi şi-au fixat tabăra la Haţerót. 18 Au plecat de la Haţerót şi şi-au fixat tabăra la Ritmá. 19 Au plecat de la Ritmá şi şi-au fixat tabăra la Rimón-Péreţ. 20 Au plecat de la Rimón-Péreţ şi şi-au fixat tabăra la Libná. 21 Au plecat de la Libná şi şi-au fixat tabăra la Risá. 22 Au plecat de la Risá şi şi-au fixat tabăra la Cheheláta. 23 Au plecat de la Cheheláta şi şi-au fixat tabăra la muntele Şafér. 24 Au plecat de la muntele Şafér şi şi-au fixat tabăra la Haradá. 25 Au plecat de la Haradá şi şi-au fixat tabăra la Machelót. 26 Au plecat de la Machelót şi şi-au fixat tabăra la Táhat. 27 Au plecat de la Táhat şi şi-au fixat tabăra la Tárah. 28 Au plecat de la Tárah şi şi-au fixat tabăra la Mitcá. 29 Au plecat de la Mitcá şi şi-au fixat tabăra la Haşmóna. 30 Au plecat de la Haşmóna şi şi-au fixat tabăra la Moserót. 31 Au plecat de la Moserót şi şi-au fixat tabăra la Bené-Iaacán. 32 Au plecat de la Bené-Iaacán şi şi-au fixat tabăra la Hor-Ghidgád. 33 Au plecat de la Hor-Ghidgád şi şi-au fixat tabăra la Iotbatá. 34 Au plecat de la Iotbatá şi şi-au fixat tabăra la Abróna. 35 Au plecat de la Abróna şi şi-au fixat tabăra la Éţion- Ghéber. 36 Au plecat de la Éţion-Ghéber şi şi-au fixat tabăra în pustiul Țin, adică la Cádeş. 37 Au pornit de la Cádeş şi şi-au fixat tabăra la muntele Hor, la hotarul ţării Edóm. 38 Preotul Áaron a urcat pe muntele Hor, după cuvântul Domnului, şi a murit acolo în al patruzecelea an de la ieşirea fiilor lui Israél din ţara Egiptului, în luna a cincea, în prima zi a lunii. 39 Áaron era în vârstă de o sută douăzeci şi trei de ani când a murit pe muntele Hor. 40 Regele din Arád, canaaneanul, care locuia în partea de sud a ţării Canaán, a aflat de venirea fiilor lui Israél. 41 Au plecat de la muntele Hor şi şi-au fixat tabăra la Ţalmóna. 42 Au plecat de la Ţalmóna şi şi-au fixat tabăra la Punon. 43 Au plecat de la Punon şi şi-au fixat tabăra la Obót. 44 Au plecat de la Obót şi şi-au fixat tabăra la Iié-Ha-Abarím, la hotarul Moábului. 45 Au plecat de la Iié-Ha-Abarím şi şi-au fixat tabăra la Dibón-Gad. 46 Au plecat de la Dibón-Gad şi şi-au fixat tabăra la Almón-Diblatáim. 47 Au pornit de la Almón-Diblatáim şi şi-au fixat tabăra în munţii Abarím, în faţa lui Nebó. 48 Au plecat din munţii Abarím şi şi-au fixat tabăra în stepele Moábului, lângă Iordán, în faţa Ierihónului. 49 Şi-au fixat tabăra lângă Iordán, de la Bet-Ieşimót până la Ábel-Şitím, în stepele Moábului.

Împărţirea Canaánului

50 Domnul i-a zis lui Moise în stepele Moábului, lângă Iordán, în faţa Ierihónului: 51 „Vorbeşte-le fiilor lui Israél şi spune-le: «După ce veţi trece Iordánul în ţara Canaánului, 52 să-i izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii ţării, să le distrugeţi toate [lucrurile] lor sculptate, să le distrugeţi toate chipurile lor turnate şi să le devastaţi toate înălţimile lor! 53 Să luaţi ţara în stăpânire şi să locuiţi în ea! Căci eu vă dau ţara ca să o moşteniţi. 54 Să împărţiţi ţara prin tragere la sorţi, după familiile voastre! Celor ce sunt mai mulţi să le daţi o parte mai mare şi celor ce sunt mai puţini să le daţi o parte mai mică! Unde vor cădea sorţii, acolo să fie pentru fiecare! Să luaţi moştenirea după triburile părinţilor voştri! 55 Dar dacă nu-i veţi izgoni dinaintea voastră pe locuitorii ţării, aceia dintre ei pe care îi veţi lăsa vă vor fi ca nişte spini în ochi şi ca nişte ghimpi în coaste. Vă vor fi duşmani în ţara în care veţi locui. 56 Şi vă voi face vouă ceea ce aveam de gând să le fac lor»”.