Capitolul 34

Hotarele şi împărţirea Canaánului

1 Domnul i-a zis lui Moise:

2 „Porunceşte-le fiilor lui Israél şi spune-le: «Când veţi intra în ţara Canaán, aceasta este ţara care va fi moştenirea voastră, adică ţara Canaán după hotarele ei.

3 Hotarul de sud să înceapă din pustiul Țin de-a lungul Edómului; astfel, graniţa voastră de sud să pornească de la Marea Moartă, la est. 4 Să se întoarcă la sud de înălţimea Acrabím şi să treacă prin Țin; iar ieşirile lui să fie spre sud, la Cádeş-Barnéa, să meargă la Haţár-Ádar şi să treacă spre Aţmón. 5 Hotarul să se întoarcă de la Aţmón spre pârâul Egiptului şi ieşirile să fie spre mare.

6 Hotarul vostru dinspre vest să fie Marea cea Mare! Acesta să fie hotarul vostru la vest! 7 Hotarul vostru spre nord să-l trasaţi începând de la Marea cea Mare, până la muntele Hor! 8 De la muntele Hor să-l trasaţi spre Hamát şi să fie ieşirile hotarului spre Ţedád! 9 Să ajungă la Zifrón şi ieşirile lui să fie spre Haţár-Enán! Acesta să fie hotarul vostru la nord!

10 Să vă trasaţi hotarul spre est de la Haţár-Enán spre Şefám! 11 Hotarul să coboare din Şefám spre Ríbla, la răsărit de Áin! Hotarul să coboare şi să treacă de-a lungul Lacului Genezarét, la răsărit! 12 Hotarul să coboare spre Iordán şi ieşirile lui să fie spre Marea Moartă.

Aceasta să fie ţara voastră, după hotarele ei de jur împrejur!»”.

13 Moise le-a poruncit fiilor lui Israél: ,,Aceasta este ţara pe care să o împărţiţi prin tragere la sorţi şi pe care a poruncit Domnul să fie dată celor nouă triburi şi jumătate. 14 Căci tribul fiilor lui Rubén, după casele părinţilor lor, şi tribul fiilor lui Gad, după casele părinţilor lor, precum şi jumătate din tribul lui Manáse şi-au luat moştenirea. 15 Cele două triburi şi jumătate şi-au luat moştenirea dincoace de Iordán, în faţa Ierihónului, spre est”.

Cei desemnaţi pentru împărţire

16 Domnul i-a zis lui Moise:

17 „Acestea sunt numele bărbaţilor care vă vor împărţi ţara: Eleazár, preotul, şi Iósue, fiul lui Nun! 18 Să luaţi câte o căpetenie din fiecare trib ca să se facă împărţirea ţării! 19 Acestea sunt numele bărbaţilor:

pentru tribul lui Iúda, Cáleb,

fiul lui Iefúne;

20 pentru tribul fiilor lui Simeón,

Samuél, fiul lui Amihúd;

21 pentru tribul lui Beniamín,

Elidád, fiul lui Chislón;

22 pentru tribul fiilor lui Dan,

căpetenia Búchi, fiul lui Ioglí;

23 pentru fiii lui Iosíf

– pentru tribul fiilor lui Manáse –

căpetenia Haniél, fiul lui Efód;

24 pentru tribul fiilor lui Efraím,

căpetenia Chemuél, fiul lui Şiftán;

25 pentru tribul fiilor lui Zabulón,

căpetenia Eliţafán, fiul lui Parnác;

26 pentru tribul fiilor lui Isahár,

căpetenia Paltiél, fiul lui Azán;

27 pentru tribul fiilor lui Aşér,

căpetenia Ahihúd, fiul lui Şelomí;

28 pentru tribul fiilor lui Neftáli,

căpetenia Pedahél, fiul lui Amihúd”.

29 Aceştia sunt cei cărora le-a poruncit Domnul să împartă ţara Canaánului pentru fiii lui Israél.