Capitolul 4

Familiile levíţilor

a) Fiii lui Chehát

1 Domnul le-a vorbit lui Moise şi lui Áaron: 2 „Faceți recensământul fiilor lui Chehát, care sunt între fiii lui Lévi, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 3 de la treizeci de ani în sus până la cincizeci de ani – [dintre cei] care pot ieşi la luptă – să facă muncă la cortul întâlnirii!

4 Acestea sunt muncile fiilor lui Chehát la cortul întâlnirii: sunt lucruri preasfinte.

5 Când se ridică tabăra, Áaron şi fiii lui să vină şi să dea jos perdeaua şi să acopere cu ea arca mărturiei! 6 Să pună deasupra ei o învelitoare din piele de viţel de mare, să întindă deasupra o pânză întreagă din purpură violetă şi să-i pună drugii!

7 Pe masa punerii înainte să pună o pânză de purpură violetă şi să pună pe ea farfuriile, cupele, cănile, amforele pentru turnat; pe ea să fie pâinea care se pune mereu! 8 Să întindă peste ele o pânză de purpură stacojie, să o acopere cu o învelitoare din piele de viţel de mare; apoi să-i pună drugii!

9 Să ia o pânză de purpură violetă şi să acopere candelabrul pentru lumină, candelele lui, mucările lui, cenuşarele lui şi toate vasele pentru untdelemn cu care se face slujba lui; 10 să-l pună pe el şi toate instrumentele lui într-o învelitoare din piele de viţel de mare şi să-l pună pe o targă!

11 Să pună pe altarul din aur o pânză de purpură violetă şi să-l acopere cu o învelitoare din piele de viţel de mare şi să-i pună drugii!

12 Să ia toate instrumentele slujirii cu care se slujeşte pe el în sanctuar, să le pună într-o pânză de purpură violetă şi să le acopere într-o învelitoare din piele de viţel de mare şi să le pună pe o targă!

13 Să cureţe altarul de cenuşă şi să întindă peste el o pânză de purpură roşie! 14 Să pună deasupra toate instrumentele cu care se slujeşte pe el: vătraiele pentru cărbuni, cleştii, lopeţile, lighenele: toate instrumentele altarului. Să întinzi deasupra o învelitoare din piele de viţel de mare şi să-i pui drugii.

15 Când Áaron şi fiii lui vor termina de acoperit sanctuarul şi instrumentele sanctuarului, când se va ridica tabăra, după aceea să vină fiii lui Chehát să le ducă, dar să nu se atingă de lucrurile sfinte, ca să nu moară! Aceasta este datoria fiilor lui Chehát din cortul întâlnirii. 16 Eleazár, fiul lui Áaron, preotul, să supravegheze untdelemnul pentru candelabru, tămâia mirositoare, ofranda care se pune mereu şi untdelemnul pentru ungere; să supravegheze tot cortul şi tot ce este în el: sanctuarul şi instrumentele lui”.

17 Domnul le-a zis lui Moise şi lui Áaron:

18 „Să nu lăsaţi să se stingă clanul familiilor lui Chehát din mijlocul levíţilor! 19 Acestea să le faceţi pentru ei, ca să trăiască şi să nu moară când se vor apropia de lucrurile preasfinte: Áaron şi fiii lui să vină şi să-i pună unul câte unul la munca şi la datoria fiecăruia! 20 Dar să nu intre să vadă când se învelesc cele sfinte, ca să nu moară!

b) Fiii lui Gherşón

21 Domnul i-a zis lui Moise: 22 „Fă şi recensământul fiilor lui Gherşón după casele părinţilor lor, după familiile lor! 23 Să-i numeri pe cei de la treizeci de ani în sus până la cincizeci de ani, pe toţi cei care pot să iasă la luptă, ca să facă slujba în cortul întâlnirii.

24 Acestea sunt îndatoririle familiilor lui Gherşón cât priveşte slujbele şi datoriile lor: 25 să ducă perdelele cortului şi cortul întâlnirii, învelitoarea lui şi învelitoarea din [piele] de viţel de mare care este deasupra, perdeaua de la intrarea cortului întâlnirii; 26 perdelele curţii şi perdeaua uşii de la intrarea în curte, care este de jur împrejurul cortului şi altarului, funiile lor şi toate instrumentele slujirii lor: tot ceea ce se face cu ele este datoria lor.

27 Orice slujire a fiilor lui Gherşón, în toate datoriile şi toate slujbele lor, să fie după cuvântul lui Áaron şi al fiilor lui: să-i supravegheze în îndeplinirea tuturor îndatoririlor lor! 28 Acestea sunt slujbele familiilor fiilor lui Gherşón în cortul întâlnirii; supravegherea lor să fie în mâna lui Itamár, fiul lui Áaron, preotul!

c) Fiii lui Merári

29 Să-i numeri pe fiii lui Merári, după familiile lor, după casele părinţilor lor! 30 Să-i numeri pe cei de la treizeci de ani în sus până la cincizeci de ani, pe cei care pot să iasă la luptă, ca să facă slujba la cortul întâlnirii!

31 Aceasta este îndeplinirea datoriei lor, a tuturor slujirilor lor în cortul întâlnirii: stâlpii, drugii, coloanele şi picioarele lor; 32 stâlpii curţii de jur împrejur, picioarele lor, ţăruşii lor şi funiile lor, toate instrumentele lor pentru orice slujire a lor! Să faceţi lista cu numele instrumentelor cu care-şi împlinesc slujirea lor!

33 Acestea sunt slujirile familiilor fiilor lui Merári, toate slujbele lor în cortul întâlnirii: să fie în mâna lui Itamár, fiul lui Áaron, preotul!”.

Recensământul levíţilor

34 Moise, Áaron şi căpeteniile adunării i-au numărat pe fiii lui Chehát, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 35 de la treizeci de ani în sus până la cincizeci de ani, pe toţi cei care pot ieşi la luptă, ca să slujească la cortul întâlnirii. 36 Cei număraţi după familiile lor erau două mii şapte sute cincizeci. 37 Aceştia sunt cei număraţi din familiile lui Chehát, toţi cei care slujeau la cortul întâlnirii pe care i-au numărat Moise şi Áaron după cuvântul Domnului [dat] prin Moise.

38 Cei număraţi dintre fiii lui Gherşón, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 39 de la treizeci de ani în sus până la cincizeci de ani, toţi cei care pot să iasă la luptă, ca să slujească la cortul întâlnirii, 40 cei număraţi după familiile lor, după casele părinţilor lor, erau două mii şase sute treizeci. 41 Aceştia sunt cei ieşiţi număraţi din familiile fiilor lui Gherşón, toţi cei care slujeau la cortul întâlnirii pe care Moise şi Áaron i-au numărat după cuvântul Domnului.

42 Cei număraţi din familiile fiilor lui Merári, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 43 de la treizeci de ani în sus până la cincizeci de ani, toţi cei care puteau să iasă la luptă ca să slujească la cortul întâlnirii, 44 cei număraţi după familiile lor, erau trei mii două sute. 45 Aceştia sunt cei număraţi din familiile fiilor lui Merári pe care i-au numărat Moise şi Áaron după cuvântul Domnului [dat] prin Moise.

46 Toţi levíţii număraţi pe care i-au numărat Moise, Áaron şi căpeteniile lui Israél, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 47 de la treizeci de ani în sus până la cincizeci de ani, toţi cei care pot să iasă să slujească şi să-şi îndeplinească datoria la cortul întâlnirii, 48 toţi cei număraţi erau opt mii cinci sute optzeci. 49 I-au numărat după cuvântul Domnului [dat] prin Moise: pe fiecare pentru slujirea lui şi pentru datoria lui, i-au numărat după cum Domnul îi poruncise lui Moise.