Capitolul 5

Diferite legi

a) Atitudinea faţă de cei impuri

1 Domnul i-a zis lui Moise: 2 „Porunceşte-le fiilor lui Israél să scoată din tabără orice lepros şi pe oricine are o scurgere sau este întinat din cauza unui mort! 3 Fie bărbat, fie femeie, să-i scoateţi afară din tabără! Să-i scoateţi ca să nu întineze tabăra în mijlocul căreia locuiesc eu!”.

4 Fiii lui Israél au făcut aşa şi i-au scos afară din tabără. Cum i-a poruncit Domnul lui Moise, aşa au făcut fiii lui Israél.

b) Despăgubirea pentru vină

5 Domnul i-a zis lui Moise: 6 „Spune-le fiilor lui Israél: «Când un bărbat sau o femeie comit vreun păcat [pe care-l fac] oamenii, devenind infideli faţă de Domnul, aceia sunt vinovați.

7 Să-şi mărturisească păcatele şi să dea înapoi în întregime suma pentru vinovăţia sa, adăugând a cincea parte; să o dea aceluia faţă de care s-a făcut vinovat!

8 Dacă nu este un răscumpărător căruia să-i înapoieze suma pentru vinovăţie, suma pentru vinovăţie să o dea Domnului [şi să fie] a preotului; în afară de berbecul pentru ispăşire cu care să se facă ispăşire pentru el! 9 Orice dar ridicat din cele sfinte ale fiilor lui Israél pe care le aduc la preot să fie ale [preotului]. 10 Oricine are lucruri sfinte, sunt ale lui; oricine le dă preotului, sunt ale acestuia»”.

c) Legea cu privire la gelozie

11 Domnul i-a zis lui Moise: 12 „Vorbeşte-le fiilor lui Israél şi spune-le: «Bărbatul pe care-l părăseşte soţia devenind infidelă faţă de el, 13 dacă se culcă cu ea un altul care are scurgere seminală şi [acest lucru] este ascuns din ochii soţului ei; dacă ea s-a întinat în ascuns şi nu este martor împotriva ei şi ea nu este prinsă 14 şi dacă vine asupra [soţului] un duh de gelozie şi este gelos pe soţia lui şi ea s-a întinat, sau vine asupra [soţului] un duh de gelozie şi este gelos pe soţia lui, dar ea nu s-a întinat, 15 bărbatul să-şi aducă soţia la preot şi să aducă jertfa ei pentru ea: o zecime de éfă de făină de orz, dar să nu toarne pe ea untdelemn şi nici să nu pună pe ea tămâie, pentru că este o ofrandă de gelozie, este o ofrandă de aducere aminte care aminteşte vinovăţia.

16 Preotul să o apropie şi să o pună să stea înaintea Domnului! 17 Preotul să ia apă sfântă într-un vas de pământ; să ia praf de pe podeaua cortului şi să-l pună în apă! 18 Preotul să pună femeia să stea înaintea Domnului, să descopere capul femeii şi să-i pună pe palme ofranda aducerii aminte! Aceasta este ofranda pentru gelozie. În mâinile preotului să fie apele amare care aduc blestem!

19 Preotul să o pună pe femeie să jure şi să zică femeii: ‹Dacă niciun om nu s-a culcat cu tine şi dacă, fiind sub stăpânirea bărbatului tău, nu te-ai abătut ca să te întinezi, să nu-ţi facă niciun rău aceste ape amare aducătoare de blestem! 20 Dar dacă, fiind sub stăpânirea bărbatului tău, te-ai abătut ca să te întinezi şi dacă un alt om decât soţul tău s-a culcat cu tine›, 21 preotul să pună femeia să jure cu un jurământ de blestem şi să-i spună femeii: ‹Domnul să te facă pe tine blestem şi jurământ în mijlocul poporului tău când Domnul va face să ajungă coapsele tale fără vigoare şi să ţi se umfle pântecele. 22 Să intre aceste ape aducătoare de blestem în măruntaiele tale, ca să facă să ţi se umfle pântecele şi coapsele să-şi piardă vigoarea›. Femeia să zică: ‹Amin! Amin!›.

23 Preotul să scrie blestemele acestea într-o carte şi să le introducă în apele amare! 24 Să dea femeii să bea apele amare aducătoare de blestem! Şi apele aducătoare de blestem vor intra în ea şi-i vor pricinui amărăciunea.

25 Preotul să ia din mâinile femeii ofranda pentru gelozie, să legene ofranda înaintea Domnului şi să o aducă pe altar! 26 Preotul să ia din ofrandă partea de memorial, să o ardă pe altar şi după aceea să dea femeii să bea apa!

27 După ce îi va da să bea apele, dacă ea s-a întinat devenind infidelă soţului ei, vor intra în ea apele amare aducătoare de blestem să pricinuiască amărăciune: pântecele i se va umfla şi coapsele îşi vor pierde vigoarea şi femeia aceea va fi un blestem în mijlocul poporului ei. 28 Dar dacă femeia nu s-a pângărit şi este curată, rămâne neatinsă [de blestem] şi va putea să zămislească.

29 Aceasta este legea cu privire la gelozie, când o femeie, deşi este sub stăpânirea soţului ei, se abate şi se întinează 30 sau când un bărbat asupra căruia vine un duh de gelozie şi este gelos pe soţia lui o aduce pe soţie înaintea Domnului: preotul să facă pentru ea toată legea aceasta! 31 Bărbatul va fi neatins de vinovăţie, dar femeia aceea îşi va purta vinovăţia»”.