Capitolul 6

Nazireii

1 Domnul i-a zis lui Moise: 2 „Vorbeşte-le fiilor lui Israél şi spune-le: «Când un bărbat sau o femeie face un vot special, un vot de nazireu, ca să se consacre Domnului, 3 să se ferească de vin şi de băutură tare; să nu bea oţet din vin, nici oţet din vreo băutură tare; să nu bea nicio băutură din struguri şi să nu mănânce struguri proaspeţi şi nici uscaţi! 4 În tot timpul nazireatului lui, să nu mănânce nimic care se face din viţă de vie, de la sâmburi până la pieliţă. 5 În tot timpul votului nazireatului, briciul să nu treacă pe capul lui până la împlinirea zilelor pentru care s-a consacrat Domnului! Să fie sfânt: să-şi lase părul să crească în voie! 6 În tot timpul consacrării sale Domnului, să nu se apropie de vreun mort; 7 să nu se întineze nici la moartea tatălui său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a surorii sale, căci consacrarea Dumnezeului lui este pe capul său! 8 În tot timpul nazireatului său, este sfânt pentru Domnul

9 Dacă moare cineva lângă el pe neaşteptate şi capul lui consacrat se întinează, să-şi radă capul în ziua curăţirii lui: să şi-l radă în ziua a şaptea! 10 În ziua a opta, să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel la uşa cortului întâlnirii! 11 Preotul să aducă pe unul ca jertfă pentru păcat, iar pe celălalt ca ardere de tot şi să facă ispăşire pentru el, pentru că a păcătuit din cauza mortului! Să-şi sfinţească apoi capul chiar în ziua aceea! 12 Să consacre Domnului zilele nazireatului lui dinainte şi să aducă un miel de un an ca jertfă pentru vinovăţie; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentru că nazireatul lui a fost întinat!

13 Aceasta este legea cu privire la nazireu: când se vor împlini zilele nazireatului lui, să fie adus la uşa cortului întâlnirii! 14 Să aducă darul său Domnului, un miel de un an, fără cusur, ca ardere de tot, o mieluţă de un an, fără cusur, ca jertfă pentru păcat şi un berbec fără cusur ca jertfă de împăcare; 15 un coş cu azimi, turte din făină aleasă frământată cu untdelemn şi plăcinte nedospite unse cu untdelemn, cu ofranda lor şi cu jertfa lor de băutură. 16 Preotul să le aducă înaintea Domnului şi să facă jertfa lui pentru păcat şi arderea lui de tot; 17 preotul să aducă Domnului berbecul ca jertfă de împăcare, împreună cu coşul cu ázime şi să aducă ofranda lui şi jertfa lui de băutură! 18 Nazireul să-şi radă capul consacrat la uşa cortului întâlnirii! Să ia părul capului său consacrat şi să-l pună pe focul care este sub jertfa de împăcare! 19 Preotul să ia spata fiartă a berbecului, o turtă nedospită din coş şi o plăcintă nedospită şi să le pună pe palmele nazireului după ce acesta şi-a ras [capul] consacrat! 20 Preotul să le legene ca dar legănat înaintea Domnului: acesta este un lucru sfânt pentru preot, împreună cu pieptul darului legănat şi spata darului ridicat! Apoi nazireul va putea să bea vin.

21 Aceasta este legea cu privire la nazireul care a făcut un vot de dar Domnului pentru consacrarea lui, în afară de ce-i dă mâna! După cuvântul votului său pe care l-a făcut; aşa să facă, după legea nazireatului»”.

Forma de binecuvântare

22 Domnul i-a zis lui Moise: 23 „Spune-le lui Áaron şi fiilor lui: «Aşa să-i binecuvântaţi pe fiii lui Israél:

24 ‹Domnul să te binecuvânteze

şi să te păzească!

25 Domnul să facă să strălucească

faţa lui spre tine

şi să se îndure de tine!

26 Domnul să-şi înalţe faţa spre tine

şi să-ţi dăruiască pacea!›.

27 Să pună numele meu peste fiii lui Israél

şi eu îi voi binecuvânta! »”.