Capitolul 7

Jertfele căpeteniilor levíţilor

1 În ziua când Moise a terminat de ridicat cortul, l-a uns şi l-a sfinţit împreună cu toate instrumentele lui, altarul cu toate instrumentele lui; le-a uns şi le-a sfinţit. 2 Atunci căpeteniile lui Israél, capii caselor părinţilor lor, au adus daruri. Aceştia erau căpeteniile triburilor care au asistat la recensământ. 3 Ei şi-au adus darul înaintea Domnului: şase care acoperite şi doisprezece boi: un car pentru două căpetenii şi un bou de fiecare căpetenie; şi le-au adus înaintea cortului. 4 Domnul i-a zis lui Moise: 5 „Ia-le de la ei pentru slujba cortului întâlnirii; dă-le levíţilor, fiecăruia după cerinţa slujirii lui!”. 6 Moise a luat carele şi boii şi le-a dat levíţilor. 7 A dat două care şi patru boi fiilor lui Gherşón, după cerinţa slujirii lor; 8 a dat patru care şi opt boi fiilor lui Merári, după cerinţa slujirii lor, prin Itamár, fiul lui Áaron, preotul. 9 Fiilor lui Chehát nu le-a dat, pentru că slujirea [lor] era să poarte cele sfinte pe umerii lor.

10 Căpeteniile au adus pentru dedicarea altarului, în ziua ungerii sale, şi şi-au prezentat darurile înaintea altarului. 11 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Căpeteniile să vină câte una pe zi ca să-şi aducă darul pentru dedicarea altarului!”.

12 Cel ce şi-a adus darul în prima zi a fost Nahşón, fiul lui Aminadáb, din tribul lui Iúda. 13 El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; 14 o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie; 15 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; 16 un ţap, pentru jertfa pentru păcat; 17 şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahşón, fiul lui Aminadáb.

18 A doua zi şi-a adus darul Netaneél, fiul lui Ţuár, căpetenia lui Isahár. 19 El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; 20 o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie; 21 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; 22 un ţap, pentru jertfa pentru păcat; 23 şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Natanaél, fiul lui Ţuár.

24 A treia zi, căpetenia fiilor lui Zabulón, Elíab, fiul lui Helón. 25 El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; 26 o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie; 27 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; 28 un ţap, pentru jertfa pentru păcat; 29 şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elíab, fiul lui Helón.

30 A patra zi, căpetenia fiilor lui Rubén, Eliţúr, fiul lui Şedeúr. 31 El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; 32 o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie; 33 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; 34 un ţap, pentru jertfa pentru păcat; 35 şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliţúr, fiul lui Şedeúr.

36 A cincea zi, căpetenia fiilor lui Simeón, Şelumiél, fiul lui Ţurişadái. 37 El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; 38 o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie; 39 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; 40 un ţap, pentru jertfa pentru păcat; 41 şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Şelumiél, fiul lui Ţurişadái.

42 A şasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasáf, fiul lui Deuél. 43 El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; 44 o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie; 45 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; 46 un ţap, pentru jertfa pentru păcat; 47 şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasáf, fiul lui Deuél.

48 A şaptea zi, căpetenia fiilor lui Efraím, Elişamá, fiul lui Amihúd. 49 El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; 50 o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie; 51 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; 52 un ţap, pentru jertfa pentru păcat; 53 şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elişamá, fiul lui Amihúd.

54 A opta zi, căpetenia fiilor lui Manáse, Gamaliél, fiul lui Pedahţúr. 55 El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; 56 o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie; 57 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; 58 un ţap, pentru jertfa pentru păcat; 59 şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamaliél, fiul lui Pedahţúr.

60 A noua zi, căpetenia fiilor lui Beniamín, Abídan, fiul lui Ghideoní. 61 El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; 62 o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie; 63 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; 64 un ţap, pentru jertfa pentru păcat; 65 şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abídan, fiul lui Ghideoní.

66 A zecea zi, căpetenia fiilor lui Dan, Ahiézer, fiul lui Amişadái. 67 El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; 68 o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie; 69 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; 70 un ţap, pentru jertfa pentru păcat; 71 şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiézer, fiul lui Amişadái.

72 A unsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Aşér, Paghiél, fiul lui Ocrán. 73 El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; 74 o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie; 75 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; 76 un ţap, pentru jertfa pentru păcat; 77 şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Paghiél, fiul lui Ocrán.

78 A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftáli, Ahirá, fiul lui Enán. 79 El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; 80 o cupă de zece [sícli] de aur, plină cu tămâie; 81 un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; 82 un ţap, pentru jertfa pentru păcat; 83 şi, pentru jertfa de împăcare, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahirá, fiul lui Enán.

84 Acestea sunt cele aduse de căpeteniile lui Israél pentru dedicarea altarului, în ziua când l-au uns: douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece vase de argint şi douăsprezece cupe de aur; 85 fiecare farfurie de argint era de o sută treizeci [de sícli] şi fiecare vas era de şaptezeci [de sícli]; totalul argintului vaselor era de două mii patru sute [de sícli], după síclul sanctuarului. 86 Erau douăsprezece cupe din aur pline cu tămâie; fiecare cupă era de zece [sícli], după síclul sanctuarului; totalul aurului cupelor era de o sută douăzeci [de sícli].

87 Toate animalele pentru arderea de tot erau: doisprezece viţei, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an şi ofranda lor: doisprezece ţapi pentru jertfa pentru păcat. 88 Toate animalele pentru jertfa de împăcare erau: douăzeci şi patru de boi, şaizeci de berbeci, şaizeci de ţapi, şaizeci de miei de un an.

Acestea au fost cele aduse pentru dedicarea altarului, după ce l-au uns.

89 Când Moise intra în cortul întâlnirii ca să-i vorbească [Domnului], auzea glasul care-i vorbea de pe capacul ispăşirii, care era deasupra arcei mărturiei, între cei doi heruvimi. Şi vorbea cu [Domnul].