Capitolul 10

Distrugerea semnelor idolatrice ale Israélului

1 Israél era o vie mănoasă,

care făcea roade din belșug.

Cu cât se înmulțeau roadele,

pe atât el înmulțea altarele;

cu cât era mai bun pământul,

pe atât mai mult înfrumusețau stelele.

2 Inima lor este împărţită: s-au făcut vinovați.

Dar el le va sfărâma altarele

și le va distruge stelele.

3 Acum ei zic: „Nu avem rege,

căci nu ne-am temut de Domnul:

ce poate să facă regele pentru noi?”.

4 Rostesc cuvinte de jurământ fals

când încheie alianță:

răsare ca veninul judecata

pe brazdele câmpului.

5 La vițeii din Bet-Áven își au locuința

locuitorii din Samaría;

poporul său va jeli pentru dânsul

și preoții lui se vor bucura de el,

de gloria lui, pentru că a fost dus de la el.

6 Chiar și el va fi dus în Asíria

ca dar pentru regele Iaréb.

Efraím va fi cuprins de rușine

și Israélul se va rușina de sfatul lui.

7 A încetat Samaría, iar regele ei este

ca spuma la suprafața apei.

8 Vor fi distruse înălțimile din Áven,

păcatul lui Israél;

spini și mărăcini vor crește pe altarele lor.

Vor spune munților „Acoperiți-ne!”

și dealurilor, „Cădeți peste noi!”.

9 În zilele de la Ghibéea, a păcătuit Israél.

Acolo au stat, nu i-a ajuns pe deal războiul

împotriva fiilor fărădelegii.

10 După dorința mea îi voi pedepsi;

popoarele se vor aduna împotriva lor

când îi voi lega pentru

cele două nelegiuiri ale lor.

Israélul a trădat așteptarea Domnului

11 Efraím este o junincă îmblânzită,

căreia îi place să treiere.

Eu am trecut peste grumazul său frumos.

Îl voi face pe Efraím să tragă,

Iúda va ara și Efraím va da cu grapa.

12 Semănați pentru voi în dreptate

și veți secera cu bunătate!

Desțeleniți pentru voi un teren nou!

Este timpul de a-l căuta pe Domnul

până când va veni

să plouă dreptatea pentru voi.

13 Ați arat răzvrătire și ați secerat nedreptate.

Ați mâncat rodul minciunii,

pentru că te-ai încrezut în calea ta

și în mulțimea vitejilor tăi.

14 Se va ridica vârtejul împotriva poporului tău

și toate fortărețele tale vor fi distruse

așa cum Șalmán a distrus Bet-Arbél

în ziua luptei, când a fost zdrobită mama

deasupra copiilor.

15 Așa vi se va face vouă, Bétel,

din cauza răului răutății voastre.

În zori se va termina cu regele lui Israél.