Capitolul 7

1 Când vreau să-l vindec pe Israél, se descoperă

nelegiuirea lui Efraím și răutățile Samaríei,

întrucât înfăptuiește minciună;

hoțul intră, iar ceata jefuiește afară,

2 fără să se gândească în inima lor

că eu îmi amintesc de toată răutatea lor.

Acum, faptele lor îi învăluie

și sunt în fața mea.

3 Cu răutatea lor îl înveselesc pe rege

și cu minciunile lor, pe căpetenii.

4 Toți comit adulter ca un cuptor încălzit de brutar;

dar până și el încetează să ațâțe [focul]

după ce a frământat aluatul,

până când dospește.

5 În ziua regelui nostru, căpeteniile se

îmbolnăvesc de fierbințeala vinului;

el își întinde mâna către batjocoritori.

6 În capcana lor, ei se apropie

având inima ca un cuptor.

Toată noaptea brutarul lor doarme,

iar dimineața el arde ca un foc în flăcări.

7 Toţi ard ca un cuptor şi îşi devorează judecătorii;

toţi regii lor cad și nu mai este nimeni

dintre ei care să mă invoce.

Ruinarea Israélului

8 Efraím se amestecă printre neamuri,

Efraím este o turtă care n-a fost întoarsă.

9 Străinii devorează puterea lui,

și el nu o recunoaște,

i-a răsărit căruntețea, și el nu știe.

10 Mândria lui Israél dă mărturie

împotriva feței lui, și ei nu se întorc

la Domnul Dumnezeul lor

și, cu toate acestea, nu-l caută.

11 Efraím a devenit ca o porumbiță

fără de minte și fără inimă,

ei cheamă Egiptul și merg în Asíria.

12 Când vor merge, îmi voi întinde lațul peste ei

și-i voi face să cadă ca păsările cerului.

Îi voi pedepsi cum s-a auzit

în adunarea lor.

Nerecunoștința și pedepsirea Israélului

13 Vai de ei, pentru că se îndepărtează de mine!

Pieire lor, căci s-au răzvrătit împotriva mea!

Eu am vrut să-i răscumpăr, dar ei

spun minciuni împotriva mea.

14 Nu strigă către mine din inimă,

ci se vaită în paturile lor.

Sunt atrași de grâu și de must ș

i se întorc împotriva mea.

15 Eu i-am instruit și le-am întărit brațele,

iar ei plănuiesc răul împotriva mea.

16 Se întorc, dar nu spre Cel care este deasupra;

sunt ca un arc înșelător.

Căpeteniile lor vor cădea de sabie

din cauza obrăzniciei limbii lor.

Aceasta va fi spre batjocura lor

în țara Egiptului.