Capitolul 11

Balanţa falsă

1 Balanţa falsă este un lucru abominábil pentru Domnul, dar greutatea exactă este plăcerea lui.

2 Când vine impertinenţa, vine ocara,dar înţelepciunea este cu cei modeşti.

3 Intergritatea celor drepţi îi călăuzeşte, dar perversitatea celor care înşală îi distruge.

4 Nu foloseşte averea în ziua mâniei, dar dreptatea scapă de la moarte.

5 Dreptatea celor integri le îndreaptă calea, iar cel vinovat va cădea din cauza vinovăţiei lui.

6 Dreptatea celor drepţi îi va salva, dar aşteptarea celor care înşală îi va lua captivi.

7 La moartea omului vinovat piere speranţa şi aşteptarea celor păcătoşi piere.

8 Cel drept scapă de strâmtorare, dar cel vinovat ajunge în locul lui.

9 Din cauza gurii celui făţarnic, piere aproapele său, dar cunoaşterea celor drepţi îi salvează.

10 De bunăstarea celor drepţi se bucură cetatea, dar de pieirea celor vinovaţi tresaltă de bucurie.

11 Prin binecuvântarea celor drepţi se ridică cetatea, dar din cauza gurii celor vinovaţi, se dărâmă.

12 Cine îl dispreţuieşte pe aproapele este sărac la inimă, dar omul care înţelege [ştie] să tacă.

13 Cel care umblă cu bârfe dezvăluie planul, dar cel cu duhul fidel acoperă lucrul.

14 Unde nu este abilitate, decade poporul; salvarea se află în mulţimea sfetnicilor.

15 Îşi face rău cel care garantează pentru un străin, iar cel care-l urăşte pe cel care se face garant este în siguranţă.

16 Femeia graţioasă dobândeşte onoare, iar cei violenţi dobândesc bogăţie.

17 Îşi face bine sufletului omul binevoitor, dar cel crud îşi tulbură trupul.

18 Cel vinovat face fapte mincinoase,dar cel care seamănă dreptate are răsplată adevărată.

19 După cum dreptatea este spre viaţă, cel care urmăreşte răul [ajunge] la moartea lui.

20 Lucru abominábil pentru Domnul este inima strâmbă, dar plăcerea lui sunt cei neprihăniţi pe cale.

21 Cu siguranţă, nu va fi considerat curat cel rău, dar descendenţa celor drepţi va scăpa.

22 Ca un inel de aur în râtul unui porc este femeia frumoasă şi săracă la minte.

23 Dorinţa celor drepţi este numai bine, dar speranţa celor vinovaţi este mânie.

24 Unuia care împarte i se mai adaugă, iar cel care economiseşte peste măsură sărăceşte.

25 Sufletul binecuvântat se îndestulează, iar cel care udă va fi udat şi el.

26 Cel care ţine grâul este blestemat de popor, dar binecuvântarea este deasupra capului celui care-l vinde.

27 Cine doreşte binele află favoare, iar [pentru] cine caută rău, [acesta] vine asupra lui.

28 Cine se încrede în propria bogăţie, acela va cădea, dar cei drepţi vor înverzi ca frunzele.

29 Cel care-şi tulbură casa va moşteni vânt, iar nebunul va fi slujitorul celui înţelept cu inima.

30 Rodul celui drept este un pom al vieţii şi cel înţelept ia suflete.

31 Iată, cel drept va fi răsplătit pe pământ, ba chiar şi cel vinovat, şi cel păcătos!