Psalmul 105

PSALMUL 105 (104)

Lucrările lui Dumnezeu în istoria Israélului

1 Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui!

Faceţi cunoscute printre popoare faptele sale [minunate]!

2 Cântaţi-i, cântaţi psalmi!

Meditaţi la toate minunile sale!

3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul!

4 Căutaţi-l pe Domnul şi ajutorul lui,

căutaţi întotdeauna faţa lui!

5 Aduceţi-vă aminte de faptele minunate pe care le-a făcut,

de minunile sale şi de judecăţile gurii lui!

6 Voi, descendenţii lui Abrahám, slujitorul lui,

voi, copiii lui Iacób, aleşii lui!

7 El, Domnul, este Dumnezeul nostru;

judecăţile lui sunt [lege] pentru tot pământul.

8 El îşi aduce aminte totdeauna de alianţa sa,

de cuvântul pe care l-a dat pentru o mie de generaţii,

9 de alianţa pe care a încheiat-o cu Abrahám,

de jurământul pe care l-a făcut lui Isáac

10 şi pe care l-a stabilit ca hotărâre pentru Iacób,

alianţă veşnică pentru Israél,

11 zicând: „Ţie îţi dau ţara Canaánului,

partea ta de moştenire”.

12 Pe când erau în număr mic,

puţini şi străini acolo

13 şi mergeau de la un neam la altul,

dintr-un regat la un alt popor,

14 nu a îngăduit nimănui să-i asuprească

şi de dragul lor a pedepsit şi regi:

15 „Nu vă atingeţi de unşii mei

şi nu le faceţi rău profeţilor mei!”.

16 Domnul a trimis foamete asupra ţării

şi i-a lăsat fără hrană.

17 A trimis înaintea lor un bărbat,

pe Iosíf, care a fost vândut ca sclav.

18 I-au strâns picioarele în obezi,

i-au pus lanţuri la gât,

19 până când cuvântul lui s-a împlinit,

până când cuvântul Domnului i-a dat dreptate.

20 Atunci, regele a trimis să-l lase liber

şi stăpânitorul popoarelor l-a eliberat;

21 l-a pus stăpân peste casa lui

şi stăpânitor peste toată averea lui,

22 ca să-i instruiască pe principii săi după inima lui,

să-i facă înţelepţi pe bătrânii lui.

23 Şi a intrat Israél în Egipt

şi Iacób a locuit ca străin în ţara lui Ham.

24 Şi poporul său a crescut foarte mult,

l-a făcut mai puternic decât asupritorii lui.

25 Acestora le-a schimbat inima şi au urât poporul lui,

s-au purtat mişeleşte cu slujitorii săi.

26 I-a trimis pe slujitorul său Moise

şi pe Áaron, pe care şi i-a ales;

27 a făcut prin ei semne minunate,

[a săvârşit] minuni în ţara lui Ham.

28 A trimis întuneric şi s-a făcut beznă,

dar nu au fost ascultători faţă de cuvintele lui.

29 Le-a prefăcut apele în sânge

şi a făcut să moară peştii lor.

30 Ţara lor a forfotit de broaşte

până la camerele regilor ei.

31 El a spus şi au venit roiuri de muşte

şi ţânţari, în tot ţinutul lor.

32 În loc de ploaie, le-a dat grindină,

flăcări de foc, în ţinutul lor.

33 A lovit viile şi smochinii lor

şi a sfărâmat copacii din hotarele lor.

34 El a spus şi au venit lăcuste

şi omizi fără număr.

35 Şi au mâncat toată iarba din ţara lor

şi au devorat roadele pământului lor.

36 Au lovit pe toţi întâii-născuţi din ţara lor,

toată primiţia puterii lor.

37 I-a scos pe ei [încărcaţi] cu argint şi aur

şi nu se afla niciunul care se clătina în triburile lor.

38 S-a bucurat Egiptul la plecarea lor,

căci căzuse spaimă asupra lor.

39 A întins un nor ca să-i ocrotească

şi un foc să le lumineze noaptea.

40 Au cerut şi a făcut să vină prepeliţe

şi i-a săturat cu pâine din ceruri.

41 A deschis stânca şi au izvorât ape

care s-au revărsat ca un râu în pământ uscat,

42 pentru că şi-a adus aminte de cuvântul său cel sfânt

[dat lui] Abrahám, slujitorul său.

43 L-a făcut pe poporul său să iasă cu veselie,

pe aleşii săi, în [mijlocul] strigătelor de bucurie.

44 Şi le-a dat lor pământurile neamurilor

şi au pus stăpânire pe truda popoarelor,

45 ca să păzească poruncile lui

şi să ţină legile lui. Aleluia!