Psalmul 11

PSALMUL 11 (10)

Încrederea neclintită în Dumnezeu

1 Maestrului de cor. Al lui Davíd.

În Domnul îmi găsesc refugiu,

cum spuneţi sufletului meu:

„Fugi în munţii voştri ca o pasăre!”?

2 Căci, iată, nelegiuiţii îşi încordează arcul,

pe coardă îşi potrivesc săgeata

ca să tragă pe întuneric în cei drepţi cu inima!

3 Când se clatină temeliile,

ce poate face cel drept?

4 Domnul locuieşte în templul său cel sfânt,

Domnul îşi are tronul în ceruri.

Ochii lui privesc, pleoapele lui îi cercetează pe fiii oamenilor.

5 Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel nelegiuit.

El îl urăşte pe acela care iubeşte violenţa.

6 El va face să plouă peste cei nelegiuiţi cărbuni aprinşi,

foc şi pucioasă şi suflarea furiei este partea lor de moştenire.

7 Căci Domnul este drept şi iubeşte dreptatea; cei drepţi vor vedea faţa lui.