Psalmul 118

PSALMUL 118 (117)

Primirea pelerinilor la templu

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:

veşnică este îndurarea lui!

2 Să spună [acum] Israél că este bun:

veşnică este îndurarea lui!

3 Să spună [acum] casa lui Áaron că este bun:

veşnică este îndurarea lui!

4 Să spună [acum] cei care se tem de Domnul:

veşnică este îndurarea lui!

5 În strâmtorare, am strigat spre Domnul:

Domnul mi-a răspuns şi m-a scos în larg.

6 Domnul este de partea mea şi nu mi-e teamă [de nimic]:

ce poate să-mi facă omul?

7 Domnul este ajutorul meu,

iar eu mă uit [cu dispreţ] la cei care mă urăsc.

8 Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul

decât să te încrezi în oameni.

9 Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul

decât să te încrezi în cei puternici.

10 Toate neamurile m-au înconjurat:

în numele Domnului le-am nimicit.

11 M-au înconjurat, m-au împresurat:

în numele Domnului le-am nimicit.

12 M-au înconjurat ca roiurile de albine,

s-au aprins ca un foc de spini:

în numele Domnului le-am nimicit.

13 M-au îmbrâncit cu putere, ca să cad,

dar Domnul mi-a venit în ajutor.

14 Domnul este tăria şi lauda mea:

el este mântuirea mea.

15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă

[se aud] în corturile celor drepţi:

16 Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate,

dreapta Domnului m-a înălţat,

dreapta Domnului a făcut lucruri minunate.

17 Nu voi muri, ci voi trăi

şi voi istorisi faptele Domnului.

18 Domnul m-a pedepsit [da, m-a pedepsit],

dar nu m-a lăsat [pradă] morţii.

19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii

ca să intru şi să-l laud pe Domnul!

20 Aceasta este poarta Domnului:

cei drepţi vor intra prin ea.

21 Te laud pentru că mi-ai răspuns

şi ai fost mântuirea mea.

22 Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii

a ajuns în capul unghiului.

23 Domnul a făcut acest lucru

şi este minunat în ochii noştri.

24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,

să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!

25 Doamne, mântuieşte-mă,

Doamne, dă-mi victorie!

26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului!

Vă binecuvântăm din casa Domnului.

27 Domnul este Dumnezeu şi ne luminează.

Alcătuiţi alaiul cu ramuri înverzite până la coarnele altarului!

28 Tu eşti Dumnezeul meu, pe tine te laud;

Dumnezeul meu, pe tine te preamăresc.

29 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:

veşnică este îndurarea lui!