Psalmul 13

PSALMUL 13 (12)

Strigătul celui disperat

1 Maestrului de cor. Psalm. Al lui Davíd.

2 Până când, Doamne, mă vei uita?

[Până] la sfârşit?

Până când îţi vei ascunde faţa de la mine?

3 Până când vei pune în sufletul meu nelinişti

şi mâhnire în inima mea zi de zi?

Până când se va înălţa duşmanul meu deasupra mea?

4 Priveşte, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu!

Dă lumină ochilor mei, ca să nu mă cuprindă somnul morţii;

5 să nu zică duşmanul meu: „L-am biruit!”

şi să nu se bucure asupritorii mei când mă clatin!

6 Eu am încredere în milostivirea ta!

Inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea ta!

Voi cânta Domnului, pentru că m-a copleşit cu daruri.