Psalmul 130

PSALMUL 130 (129)

Dintru adâncuri

1 Cântare a treptelor.

Dintru adâncuri strig către tine, Doamne,

2 Doamne, ascultă glasul meu!

Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele!

3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne,

Doamne, cine ar mai putea să stea [în faţa ta]?

4 La tine însă este iertare

şi ne temem de tine.

5 Eu nădăjduiesc în Domnul;

sufletul meu speră în cuvântul său.

6 Sufletul meu [îl aşteaptă] pe Domnul

mai mult decât [aşteaptă] străjerii [ivirea] zorilor.

[Mai mult] decât [aşteaptă] străjerii [ivirea] zorilor,

7 să nădăjduiască Israél în Domnul,

căci la Domnul este îndurare şi belşug de mântuire.

8 El va mântui pe Israél

de toate fărădelegile lui.