Psalmul 147

PSALMUL 147 (146-147)

Dumnezeu cel atotştiutor se îngrijeşte de poporul său

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că bine este să-i cântăm psalmi Dumnezeului nostru;

pentru că plăcut este să-l lăudăm pe el!

2 Domnul reclădeşte Ierusalímul,

îi adună pe cei alungaţi ai lui Israél.

3 El vindecă pe cei cu inima zdrobită

şi leagă rănile lor.

4 El socoteşte numărul stelelor

şi le cheamă pe nume pe toate.

5 Mare este Domnul nostru şi atotputernic,

priceperea lui nu are margini.

6 Domnul sprijină pe cei sărmani

şi doboară la pământ pe nelegiuiţi.

7 Înălţaţi Domnului [cântare] de mulţumire,

cântaţi imnuri Dumnezeului nostru cu harpa!

8 El acoperă cerul cu nori, stabileşte pământului ploaie,

el face să răsară iarbă în munţi [şi verdeaţă spre trebuinţa oamenilor].

9 El dă hrană animalelor

şi puilor de corb care strigă.

10 Nu are plăcere de puterea calului

şi nici nu-şi găseşte plăcerea în iuţeala omului;

11 Domnului îi sunt plăcuţi cei care se tem de el,

cei care îşi pun speranţa în milostivirea lui.

12 Preamăreşte-l, Ierusalím, pe Domnul,

laudă-l, Sión, pe Dumnezeul tău!

13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,

el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău.

14 El dă pace ţinutului tău

şi te satură cu cel mai bun grâu.

15 El îşi trimite cuvântul pe pământ,

cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare.

16 El face să cadă zăpada ca lâna

şi presară chiciura precum cenuşa.

17 Azvârle grindina ca firimiturile

şi în faţa gerului său, cine poate sta?

18 Trimite cuvântul său şi le topeşte,

stârneşte vântul şi vor curge apele.

19 El îi face cunoscut lui Iacób cuvântul său,

lui Israél, hotărârile şi judecăţile sale.

20 El n-a făcut aşa cu niciun alt neam

şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile [sale]. Aleluia!