Psalmul 148

PSALMUL 148

Toată făptura îl laudă pe Domnul

1 Aleluia! Lăudaţi-l pe Domnul din ceruri,

lăudaţi-l întru cei de sus!

2 Lăudaţi-l, voi, toţi îngerii lui,

lăudaţi-l, toate oştirile sale!

3 Lăudaţi-l, soare şi lună,

lăudaţi-l, toate stelele strălucitoare!

4 Lăudaţi-l, voi, cerurile cerurilor

şi apele [toate] care sunt mai presus de ceruri!

5 Să laude numele Domnului,

căci el a poruncit şi au fost create!

6 Le-a statornicit pentru totdeauna

şi în vecie, le-a rânduit o hotărâre care nu va trece.

7 Lăudaţi-l pe Domnul, voi, cei de pe pământ,

monştrii mării şi toate adâncurile,

8 focul şi grindina, zăpada şi ceaţa,

vântul furtunii, care împlineşte cuvântul lui,

9 munţii şi toate dealurile,

pomii roditori şi toţi cedrii,

10 vieţuitoarele şi toate animalele,

reptilele şi păsările înaripate!

11 Regii pământului şi toate popoarele,

conducătorii şi toţi judecătorii pământului,

12 tineri şi fecioare, bătrâni cu copii

13 să laude numele Domnului, pentru că numai numele lui este preaînălţat!

Măreţia lui este mai presus de pământ şi de ceruri.

14 El a înălţat puterea poporului său spre lauda tuturor credincioşilor săi,

a fiilor lui Israél, poporul care îi stă aproape. Aleluia!