Psalmul 15

PSALMUL 15 (14)

Condiţiile necesare pentru a fi în casa Domnului

1 Psalm. Al lui Davíd.

Doamne, cine va locui în cortul tău?

Cine se va odihni pe muntele tău cel sfânt?

2 Cel care umblă fără prihană

face dreptatea şi spune adevărul din inimă;

3 cel care nu calomniază cu limba şi nu face rău semenului său,

nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.

4 În ochii săi, [cel nelegiuit] e [vrednic] de dispreţ,

dar îi cinsteşte pe cei care se tem de Domnul.

Chiar dacă ar face un jurământ [care i-ar fi] spre rău,

nu încalcă [jurământul].

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă

şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel care face acestea nu se va clătina în veci!