Psalmul 29

PSALMUL 29 (28)

Glasul Domnului răsună ca un tunet

1 Psalm. Al lui Davíd.

Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu,

aduceţi Domnului glorie şi putere,

2 aduceţi Domnului gloria numelui său!

Adoraţi-l pe Domnul în măreţia sfinţeniei [sale]!

3 Glasul Domnului este peste ape,

Dumnezeul slavei tună;

Domnul este peste apele multe.

4 Glasul Domnului este puternic,

glasul Domnului e plin de măreţie.

5 Glasul Domnului despică cedrii,

Domnul zdrobeşte cedrii Libánului

6 şi face să salte Libánul ca un viţel,

iar Sirión, ca un pui de zimbru.

7 Glasul Domnului revarsă flăcări de foc,

8 glasul Domnului cutremură pustiul

şi va cutremura Domnul pustiul Cádeş.

9 Glasul Domnului face cerboaicele să nască, despoaie pădurile

şi, în lăcaşul său [sfânt], toţi îi cântă gloria.

10 Domnul stă peste potop,

Domnul stăpâneşte în veci ca rege.

11 Domnul va da tărie poporului său,

Domnul va binecuvânta poporul său cu pace.