Psalmul 51

PSALMUL 51 (50)

Mărturisirea păcatelor şi cerere de iertare

1 Maestrului de cor. Psalm. Al lui Davíd.

2 Când a venit la el profetul Natán,

după ce păcătuise cu Batşéba.

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,

şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea!

4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea

şi curăţă-mă de păcatul meu!

5 Căci recunosc fărădelegea mea

şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.

6 Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit

şi ce-i rău înaintea ta am făcut.

De aceea, tu eşti drept în sentinţele tale

şi nepărtinitor în judecăţile tale.

7 Căci, iată, în nelegiuire m-am născut

şi în păcat m-a zămislit mama mea!

8 Iată, ţie îţi place adevărul în adâncul [inimii],

fă deci să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu!

9 Stropeşte-mă cu isop şi voi fi curat,

spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada!

10 Fă să aud [un cuvânt] de bucurie şi veselie

şi oasele pe care le-ai zdrobit vor tresălta!

11 Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele,

şi şterge toate nelegiuirile mele.

12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,

şi un duh statornic înnoieşte înăuntrul meu!

13 Nu mă alunga de la faţa ta

şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine!

14 Dă-mi înapoi bucuria mântuirii tale

şi întăreşte-mă cu duh binevoitor!

15 Atunci voi învăţa pe cei fărădelege căile tale

şi cei păcătoşi la tine se vor întoarce.

16 Mântuieşte-mă de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele,

şi limba mea va preamări dreptatea ta!

17 Doamne, deschide-mi buzele

şi gura mea va vesti lauda ta!

18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute şi, chiar dacă ţi-aş aduce,

arderile de tot nu te-ar mulţumi.

19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul umil,

inima căită şi umilă, Dumnezeule, n-o dispreţui!

20 În bunătatea ta, [Doamne], fă bine Siónului

şi reclădeşte zidurile Ierusalímului!

21 Atunci îţi vor fi plăcute jertfele de dreptate, arderile de tot şi ofrandele;

atunci ţi se vor oferi viţei pe altarul tău.