Psalmul 65

PSALMUL 65 (64)

Mulţumire pentru iertare şi pentru roadele pământului

1 Maestrului de cor. Psalm al lui Davíd. Cântare.

2 Ţie ţi se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sión,

şi ţie îţi vor fi împlinite jurămintele [în Ierusalím].

3 La tine, care asculţi rugăciunea,

va veni tot omul;

4 fărădelegile noastre ne-au copleşit,

însă tu ierţi nelegiuirile noastre.

5 Fericit este acela pe care tu îl alegi şi ţi-l apropii:

el va locui în curţile tale!

Ne vom sătura cu bunătăţile casei tale, cu sfinţenia templului tău.

6 Dumnezeul mântuirii noastre,

tu ne răspunzi prin fapte minunate de dreptate.

Tu eşti speranţa tuturor marginilor pământului

şi a mărilor îndepărtate.

7 Tu fixezi munţii cu puterea ta,

te încingi cu tărie,

8 linişteşti vuietul mării şi vuietul valurilor

şi zarva popoarelor.

9 Cei ce locuiesc la marginile [lumii] se înspăimântă de semnele tale;

tu faci să strige de veselie porţile dimineţii şi ale serii.

10 Tu vizitezi pământul, tu îi potoleşti setea cu îmbelşugare;

tu [îl copleşeşti] cu bogăţii.

Râul lui Dumnezeu este plin cu apă;

tu faci să crească grâul pentru [oameni].

Astfel, pregăteşti pământul:

11 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploaie

şi-i binecuvântezi răsadurile.

12 Încununezi [tot] anul cu bunătăţile tale:

pe urmele tale curge belşugul.

13 Se ivesc păşuni în pustiu,

colinele sunt încinse cu veselie.

14 Păşunile se înveşmântă cu turme, văile se îmbracă cu grâne;

[toate] strigă de bucurie şi cântă.