Psalmul 75

PSALMUL 75 (74)

Dumnezeu este judecătorul celui drept

1 Maestrului de cor. Pe [melodia] „Să nu distrugi!”. Psalm. Al lui Asáf. Cântare.

2 Te lăudăm, Dumnezeule, te lăudăm şi invocăm numele tău;

vestim faptele tale minunate.

3 Voi stabili un timp

şi voi judeca cu dreptate.

4 Chiar dacă s-ar cutremura pământul şi toţi locuitorii lui,

eu îi voi întări coloanele.        Sélah

5 Am zis celor orgolioşi: „Nu vă mândriţi!”

şi celor nelegiuiţi: „Nu ridicaţi fruntea!”.

6 Nu vă ridicaţi atât de sus frunţile;

nu vorbiţi cu aroganţă, cu grumazul [înţepenit].

7 Fiindcă nici de la răsărit şi nici de la apus,

nici din pustiu şi nici din munţi,

8 ci de la Dumnezeu vine judecata:

pe unul îl coboară şi pe altul îl ridică.

9 În mâna Domnului este o cupă plină cu vin ameţitor.

El varsă din ea şi vor sorbi nelegiuiţii pământului,

o vor bea până la drojdie.

10 Iar eu voi face cunoscut până-n veac,

voi cânta psalmi Dumnezeului lui Iacób;

11 şi toate frunţile păcătoşilor le voi doborî,

iar cei drepţi îşi vor înălţa capul.